Actueel

HomeActueelDiscussie over het Westlandse strand mag niet stranden!

Discussie over het Westlandse strand mag niet stranden!

Het vaststellen van de kustvisie is al jaren een uitdaging en jammer genoeg is dit vanwege de uiteenlopende meningen van de politieke partijen nog niet gelukt! Ondernemers die willen ondernemen worden daar nu de dupe van omdat zij niet verder kunnen. Er is geen duidelijk beleid voor het gebruik, of juist niet, van de Westlandse kustlijn. Wij vinden dat dit niet langer kan. De gemeente heeft de rol om voor haar bewoners en ondernemers een goed woon, werk en leefklimaat te creëren. Deze discussie mag niet langer duren als nodig en daarom hebben wij vragen gesteld in de commissie bestuur.

RONDVRAAG COMMISSIE BESTUUR 9 MEI 2019

Bij de installatie van het nieuwe college in 2018 is toegezegd dat verschillende onderwerpen uit de kustvisie met voorrang zouden worden behandeld en aan de raad ter beoordeling worden gelegd. Eén en ander volgend op het besluit van de raad om de kustvisie niet aan te nemen vanwege de vele verschillende meningen over onze kust en het gebruik daarvan, maar deze als ‘onderlegger’ te gebruiken voor de verschillende deelvisies.

 

Onze fractie wordt met regelmaat benaderd door ondernemers die hun brood verdienen op en bij het strand en verder willen met hun plannen voor jaarrondstrandtenten, voor uitbreiding van activiteiten en voor sport en spel langs de kust.

 

Wij vragen het college dan ook om op korte termijn de verschillende deelvisies uit de kustvisie te prioriteren en daar aparte besluiten met bijbehorende visies voor te maken. Te beginnen met de deelvisie voor recreatie langs en op de stranden van Westland zodat ondernemers niet jarenlang hoeven te wachten om hun plannen kenbaar te maken en waar mogelijk voor de zomer van 2020 uit te voeren.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij: Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, […]