Actueel

HomeActueelEconomische Overwegingen

Economische Overwegingen

Zoals voor velen, leven we momenteel in een vreemde wereld. Een onzichtbaar virus waart rond wat ons allen een unheimlich gevoel geeft. Als alles, na maanden, weer gewoon lijkt te zijn, duikt plots het virus weer op en zijn er weer meer besmettingen. Regels worden daarna weer aangescherpt. Kortom we moeten op onze hoede zijn voor de onzichtbare vijand.

Ook voor mensen, die een economische opleiding hebben gehad, zoals ik, is de wereld niet meer zoals die was. In de economie gebeuren nu dingen die in leerboeken als niet voor mogelijk gehouden kunnen worden. Dit geeft mij ook een unheimlich gevoel! Economische wetmatigheden lijken niet meer te gelden.

De grotere vraag naar geld wordt niet vertaald in stijgende rente. Ook de grote vraag naar goederen vertaalt zich niet in hogere inflatie. Zelfs de enorme vraag naar arbeid van het afgelopen jaar liet zich nauwelijks vertalen in hogere lonen. Wat is het probleem zult u zich afvragen?

Wetmatigheden zijn er om de markt af te remmen of te corrigeren waar een ontwikkeling doorschiet. Nu dat minder of niet gebeurt kunnen er zaken scheefgroeien waar we later veel last van kunnen krijgen. Een voorbeeld: “als de rente laag is zal er een drang zijn om veel te lenen, misschien wel meer als wat verantwoord is.”

Immers de kosten van vreemd vermogen zijn erg laag, dat is voor dit moment heel gunstig, maar wat gebeurt er als de rente straks toch erg hard stijgt? Ook geldt dit voor de schuld, eens moet deze worden terugbetaald! Gelukkig verkeert Nederland in een relatief gunstige positie omdat wij een zeer solide Minister van Financien hebben in Wopke Hoekstra. Door zijn verstandige beleid is er een buffer opgebouwd waaruit geput kan worden om de nationale economie optimaal te steunen.

Maar de gunstige Nederlandse positie geldt helaas voor veel andere Europese landen niet! Met torenhoge schulden tot gevolg.

Toch lijkt het ook voor Nederland verstandig om steunprogramma’s af te bouwen, enerzijds om schulden niet te hoog op te laten lopen die door volgende generaties terugbetaald moeten worden. Anderzijds om de arbeidsmarkt ook zijn werk te laten doen.

Mensen die momenteel in sectoren werkzaam zijn waarvoor de kansen voor nu en in de toekomst gering zijn, kunnen worden omgeschoold voor sectoren waar de komende jaren veel werk te doen is (zoals de zorg). Laten we verantwoord omgaan met de middelen en optreden als goed rentmeester.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]