Actueel

HomeActueelEeuwenoude Kerkepad (Perdiksepad) opgeofferd

Eeuwenoude Kerkepad (Perdiksepad) opgeofferd

Onlangs lazen wij in de ‘notulen/besluitenlijst’ van het college van BenW ( lijst van 3 november jl.) het belangwekkende besluit om het eeuwenoude Perdiksepad in De Lier over te dragen c.q. te verkopen aan RijkZwaan. In de commissieruimte van 3 maart jl. is dit ook aan de orde geweest.

Dit in verband met de ruimtelijke ontwikkeling in de Kralinger Polder. Naar ons nu blijkt, wordt het eeuwenoude Kerkepad (Perdiksepad) opgeofferd.

Wij kunnen dat, a la limite, nog wel begrijpen. Alhoewel er geen overleg geweest is met de gebruikers van het pad. Voornamelijk de bewoners van de Burgerdijkseweg. Was wel toegezegd. Wel met de historische werkgroep Oud De Lier, maar van dat overleg zijn geen verslagen te vinden.

Wij begrijpen dat de ontwikkeling van een toonaangevend bedrijf niet nodeloos in de weg gestaan moet worden. Maar wij pleiten er wel voor om dit kleine stukje Lierse (echt oude) historie te bewaren. Dit kan volgens ons op een manier die weliswaar het aloude niet intact laat maar toch in de gemeenschap een mooie borging kan krijgen. De opmerking in het ontwerpplan dat er ruim 700.000 euro met een alternatief gemoeid zou zijn, is natuurlijk van de gekke. Nooit doen. Er is iets beters mogelijk.

Daarom ons verzoek aan het college:

  • Onderzoek de mogelijkheden om de 15 oude knotwilgen te verplaatsen naar de ecologische zone in aanleg bij/naast de Blakervaart.
  • Zoek in diezelfde zone naar een plek om de oude straatklinkers te gebruiken
  • Geef, middels een bord, duiding waarom dit op deze plek te zien is.
  • Mogelijk kan de koper van het pad de kosten voor zijn rekening nemen, als de grond van het pad “om niet” wordt overgedragen.

Namens de fractie van CDA Westland,

Anja van der Eijk- Groeneveld en Cor van der Mark

Comments

comments