Actueel

HomeActueelFeestweek Naaldwijk: geen vergaande maatregelen

Feestweek Naaldwijk: geen vergaande maatregelen

In het AD lazen wij een artikel met de kop ‘Feestweek in Naaldwijk gaat flink op de schop’ waarin geschetst wordt dat Gemeente Westland het feest veel te groot vindt worden en de festiviteiten wil beperken tot drie locaties: het Wilhelminaplein, het Havenplein en aan de Dijkweg bij De 3 Winckels.

Eén en ander komt voor de fractie van CDA Westland als een verrassing, mede gezien de positieve uitkomsten van de onlangs door de gemeente afgenomen enquête en de evaluatie die daarop volgde tijdens een informatieavond op maandag 12 maart jongstleden.

Het lijkt ons niet passend om enkele maanden voor de feestweek zulke vergaande maatregelen door te voeren, zeker nu ondernemers en organisatoren al verregaande afspraken hebben gemaakt.

Daarom hebben wij hierover de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Kent het college het bewuste artikel uit AD?
  2. In hoeverre stemt de inhoud van het artikel overeen met de plannen van de gemeente?
  3. Zijn alle ondernemers op een correcte wijze betrokken geweest bij deze koerswijziging?
  4. Is het college het met ons eens dat ordentelijk gesproken moet worden met alle betrokken partijen, voordat een dergelijke vergaande maatregel wordt doorgevoerd?
  5. Heeft het college nu een definitief standpunt ingenomen ten aanzien van de vergunningverlening of is hierover nog ruimte voor discussie mogelijk?

Namens de fractie van CDA Westland,
Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Horeca

In je vrije tijd lekker wat drinken op een terras, vrienden en bekenden ontmoeten, ’s avonds gezellig uitgaan. Wie wil dat niet? Daarom willen wij: Muziek op terrassen horecapleinen op luisterniveau mogelijk maken Sluitingstijden terrassen op horecapleinen in Naaldwijk en ’s-Gravenzande in goed overleg met politie en omgeving op vrijdag en zaterdag uitbreiden naar 24.00 […]

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij: Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, […]

Kern

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]