Actueel

HomeActueelFeestweken in Westland

Feestweken in Westland

2019 is weer gestart en we zijn in de politiek goed begonnen met het evenementenbeleid. Het heeft de Westlandse samenleving en alle politieke partijen flink bezig gehouden de afgelopen week. Wij zijn het absoluut niet eens met de gang van zaken en willen dat de feestweken blijven! Lees meer over onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 11-12-18 en de update die de Burgemeester inmiddels gegeven heeft.

Update 10-1-2019
We zijn blij dat de nieuwe Burgemeester serieus in gesprek met ons wil gaan over de nu voorliggende evenementennota en erkent dat er fouten zijn gemaakt in het proces van totstandkoming. Niet iedereen heeft mee kunnen praten, en als dat al zo was, is niet iedereen gehoord. Ook is geen terugkoppeling gegeven aan alle betrokkene over het ‘eindproduct’ dat is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Daarom zijn wij blij te horen dat:

  • De burgemeester in gesprek gaat met ieder oranjecomité of andere organisatie;
  • Alle principeverzoeken voor de evenementenkalender 2019 opnieuw zullen worden beoordeeld, met de gedachtelijn van de vorige evenementennota;
  • Wij in februari alsnog de gewenste aanpassingen gaan bespreken en waar nodig zullen verwerken in de evenementennota.

Ook hebben wij de gemeente verzocht in de toekomst terugkoppeling te geven aan de aanvragers over het al dan niet accepteren van een principeverzoek voor de evenementenkalender.

Mochten er nog vragen zijn, of andere verzoeken voor de evenementennota, dan hoor ik dat graag, zodat ik eventueel nog bepaalde zaken mee kan nemen in februari wanneer wij de evenementennota opnieuw gaan bekijken.

 

 

Bijdrage evenementennota raad 11-12-2018

Voorzitter,

Wij Westlanders houden van een feestje, dat wordt ook goed benadrukt in de evenementennota. Hoe het er nu naar uit ziet, mag dit feestje alleen gevierd worden tijdens de feestweken en is er weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. Wij willen graag twee zaken uit de evenementennota aanhalen die beeld geven over de insteek van de gehele evenementennota die nu voorligt. Dat zijn het evenemententerrein en de feesten die georganiseerd kunnen worden met een WK/EK, te beginnen met dat laatste.

In de evenementennota staat dat er bij een EK/WK alleen televisieschermen geplaatst mogen worden op de gevelterrassen van de horecazaken. Niet midden op het Wilhelminaplein in Naaldwijk of het Marktplein in ’s-Gravenzande, want dat zou teveel mensen trekken. Volgens ons zijn deze pleinen bedoeld voor ontmoeting. Hoe leuk is het, als wij aankomende jaren weer mee doen met het EK/WK, we een groot scherm op een plein kunnen plaatsen? Daar zijn wat ons betreft de pleinen mede voor bedoeld.

Daarnaast de organisatie van evenementen op het evenemententerrein:

Even theoretisch:

Het evenemententerrein is 19.500 vierkante m groot, waardoor je hier zonder verdere inrichting ruim 40.000 mensen kwijt zou kunnen en in de omgeving is voldoende parkeergelegenheid, eventueel met pendelbusjes tussen de parkeerplaatsen en het evenemententerrein. In de evenementennota staat echter dat hier per jaar maximaal 4 evenementen (600+ mensen) gegeven mogen worden met een bezoekersmaximum van 2.000 per keer.

Wij begrijpen dat er op dit moment onvoldoende capaciteit is bij onder andere de politie, maar willen vragen om met organisatoren om tafel te gaan en te kijken wat juist wel kan, in plaats van vooraf in een evenementennota alles af te kaderen. Kader aantallen niet af in een nota, maar geef bij organisatoren aan dat een andere datum beter geschikt is i.v.m. de inzet van hulpdiensten. Kijk wat wel mogelijk is met inzet van particuliere beveiligers, boa’s, etc.

In de evenementennota staat nu dat een initiatiefnemer waaraan niet eerder een vergunning is verleend, het eerst aan bod komt. Zo is het voor partijen nooit interessant om te investeren in een evenement, want ze zijn er nooit zeker van dat ze een evenement volgend jaar opnieuw kunnen organiseren. De bezoekersaantallen zijn niet interessant en het is een utopie dat je een evenement na één jaar financieel op orde kunt hebben. Vanuit het oogpunt van de gemeente is het ook wenselijk dat indien je een fijne partij hebt om mee samen te werken, je deze wilt behouden.

Conclusie:

Kortom, de evenementennota die nu voorligt maakt het alles behalve aantrekkelijk voor organisatoren om met de Gemeente Westland om tafel gaan, iets wat volgens CDA Westland niet de bedoeling is van een evenementennota. Er is vooraf veel aandacht op afkeur al voordat gesproken is met een organisatie. Een organisatie steekt normaal gesproken veel geld in de planvorming en verwacht serieus om tafel te kunnen komen.

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Horeca

In je vrije tijd lekker wat drinken op een terras, vrienden en bekenden ontmoeten, ’s avonds gezellig uitgaan. Wie wil dat niet? Daarom willen wij: Muziek op terrassen horecapleinen op luisterniveau mogelijk maken Sluitingstijden terrassen op horecapleinen in Naaldwijk en ’s-Gravenzande in goed overleg met politie en omgeving op vrijdag en zaterdag uitbreiden naar 24.00 […]

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij: Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, […]