Actueel

HomeActueelGeef ze dan ook die ruimte!

Geef ze dan ook die ruimte!

Waar blijft die voetbalkooi in Wateringen? Al vanaf 2009 is het CDA aan het strijden voor een waardige voetbal speelplek voor de jeugd. In de laatste raadsvergadering was het nodig dat de gemeenteraad een besluit nam over de gevolgen van een participatietraject die om meerdere redenen anders of niet uitgevoerd mocht worden.Wat is het geval? In 2009 heeft de gemeenteraad op initiatief van het CDA het besluit genomen dat er in Juliahof zo snel mogelijk een Cruyffcourtachtige voetbaloplossing voor alle leeftijden aangelegd moest worden. Dit omdat binnen Vliettuinen veel te weinig gelegenheid is om te voetballen.

Pannaveld

 

Toen in 2014 er nog steeds niets was aangelegd is ondergetekende “gaan trekken” om alsnog binnen een totale speelgelegenheid de ruime voetbalmogelijkheid aan te leggen. Een Cruyffcourtachtige voetbaloplossing zat er echter binnen Juliahof om meerdere redenen niet meer in. Wel is er toen een pannaveld van 7 bij 7 meter voorgesteld als alternatief. Dat week echter zo ver af van de doelstelling om een echte voetbalgelegenheid aan te leggen, geschikt voor partijtjes voetbal en doeltje trappen, dat deze optie door fracties, die het initiatief in 2009 genomen hadden, werd afgekeurd. Er is toen echter wel akkoord gegaan met een alternatief: een pannaveld van 11 bij 11 meter voor de jongere jeugd in Juliahof zelf, en het aanpassen van de basketbalkooi aan de van Nassaustraat naar een kooi waar ook volwaardig gevoetbald kon worden. Dat zou betekenen: doeltjes bijplaatsen en de vloer vervangen door kunstgras. De kooi bestaat al meer dan 25 jaar, is in bestemmingsplannen en speelruimtebeleidsplan gedefinieerd als speelgelegenheid voor alle jeugdgroepen en alle (nieuwe) omwoners moesten daarom weten dat daar die speelgelegenheid aanwezig is.

Eigen plek voor de voetballende jeugd

In november 2016 is de basketbalkooi onderwerp van bespreking geweest in de commissie Ruimte n.a.v. een verzoek van een omwoner uit Juliahof om die kooi te verplaatsen. De commissie was duidelijk: niet verplaatsen en de renovatie zou gewoon plaatsvinden. Alle seinen op groen dus om al onze voetballende jeugd een eigen plek te geven in de eigen wijk. Nee dus. In februari bleek ineens in een presentatie dat de basketbalkooi verkleind werd naar 7 bij 11 meter, en dat in plaats van een volwaardige voetbaloplossing er slechts een pannaveldje voor de jongste jeugd voor in de plaats kwam. Dat was de uitkomst uit een participatieproces met vooral omwoners, zonder daar jeugdgroepen uit de gehele wijk (doelgroep van de speelgelegenheid) bij te betrekken. Afwijkend van alle eerdere besluiten, afwijkend van beleidsregels uit Speelruimtebeleidsplan en Leefomgevingsfonds (“meer ruimte maken voor alle jeugdgroepen”), zou zomaar zonder tussenkomst van de gemeenteraad het bestemmingsplan veranderen, en een petitie negerend van ouders rond Roelsplantsoen om meer echte voetbalgelegenheid voor hun kinderen te genereren.

Motie aangenomen!

Bevestigd is uiteindelijk dat men in dit geval een ander of geen participatieproces had moeten houden. De nieuwe wethouder wilde echter niet zomaar het participatieproces zonder bevestiging van de gemeenteraad terugdraaien. Die bevestiging is er nu gekomen via een aangenomen motie van CDA-CU/SGP-LPF-D66-PvdA-GL-VVD: de basketbalkooi moet in haar huidige grootte geschikt gemaakt worden voor voetbal, daarbij zoveel mogelijk maatregelen nemend om (over)last voor omwoners te voorkomen. De voetballende jeugd en in de wijk zal uiteindelijk dus toch die beloofde ruimte krijgen!

GBW column

Nog even inhakend op de GBW column van vorige week: Ja, CDA neemt een participatieproces over een inrichting van een gebied zeker serieus als de uitkomst ook voldoet aan gestelde randvoorwaarden. Zoals wij dat bijvoorbeeld gedaan hebben rond een participatietraject in ‘s-Gravenzande. Het zou mooi zijn, en ook conform gestelde vorige week, dat GBW dan ook dat participatieproject serieus neemt!

Jan van Rossum

Aanvullende documenten:

Motie CDA-CUSGP-LPF-D66-PvdA-GL-VVD Geef ze dan ook echt de Ruimte (G18-002626)

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij: Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]