Actueel

HomeActueelGeen Strandhuisjes!

Geen Strandhuisjes!

Wat CDA Westland betreft komen er geen strandhuisjes bij Ter Heijde! De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over dit onderwerp, en met de verkiezingen in aantocht zijn strandhuisjes een echt verkiezingsthema geworden. Er leven veel vragen bij Westlanders over dit onderwerp. We zetten deze vragen dan ook met onze antwoorden voor u op een rij.

 


Lijsttrekker Karin Zwinkels over de kustvisie en strandhuisjes

 

1: Is CDA Westland nu voor of tegen strandhuisjes bij Ter Heijde?

Wij zijn tegen strandhuisjes bij Ter Heijde.

2: Waarom hebben jullie dan de Kustvisie niet vastgesteld?

Dat vraagt meer uitleg. In de laatste raadsvergadering stond een concept-versie van de Kustvisie op de agenda. Bij de voorbereidingen in de werkgroep en de commissie hebben wij duidelijk gemaakt dat deze versie te beperkt van opzet was. De raad had gevraagd om een integrale Kustvisie, maar de wethouder wilde uiteindelijk niet verder gaan dan een visie op het strand, met daarbij een opsomming over welke onderwerpen er later nog verder gesproken moest worden. Het document was dus niet voldragen, wat ook bleek uit kritische insprekers.

3: Jullie hebben nu “kennis genomen” van dit document? Wat betekent dat precies?

Wij zagen na de voorbereidende commissievergadering dat het vaststellen van dit concept niet op een meerderheid in de raad kon rekenen. Dat zou dan betekenen dat het gehele raadsvoorstel zou zijn verworpen. Dat vonden wij te ver gaan en daarom hebben we een amendement ingediend waarbij het raadsbesluit werd aangepast naar “kennis genomen van…” met daarbij de opdracht om op grond hiervan in de nieuwe raad de discussie voort te zetten en tot besluitvorming over te gaan. Dat amendement is aangenomen en die opdracht ligt er dus voor het nieuwe college. Na 21 maart wordt de discussie dus vervolgd. Daar is dan meer tijd voor. Tijd die kennelijk nu toch te kort was.

4: Is dit niet een slag in het gezicht van de voorstanders van deze concept-Kustvisie? Zij spreken van een breed participatietraject.

Nee. We snappen dat het in deze verkiezingscampagne zo gebracht wordt, maar dat gaat echt voorbij aan het feit dat er ook tegenstanders waren van deze visie. Voor een visie is een zo breed mogelijk draagvlak nodig, omdat je anders altijd weer blijft discussiëren. Daarom is het goed om na 21 maart opnieuw tijd te investeren om met name bij de tegenstanders “het net op te halen”. Ook de voorstanders van deze visie hadden trouwens nog verschillende wensen, die we dan in ieder geval ook kunnen meenemen. Dan volgt een definitieve visie waarvan iedereen kan zeggen dat zijn standpunt goed gehoord is. Er was nu gewoon te weinig tijd.

5: Dit college heeft toch al afspraken met een ondernemer over de plaatsing van strandhuisjes? Hoe zit dat precies?

Dit college heeft inderdaad op 16 juli 2015 een dienstverleningsovereenkomst met een ondernemer getekend. Gesprekken hierover werden al vanaf augustus 2008 gevoerd. In de overeenkomst verklaart het college een positieve houding te hebben ten opzichte van het voornemen strandhuisjes te plaatsen voor Ter Heijde. Als restrictie wordt echter heel duidelijk vermeld dat “het Bestemmingsplan op dit moment geen ruimte biedt voor de ontwikkeling van strandhuisjes.”

Met de ondernemer zijn na juli 2015 verschillende gesprekken gevoerd. In die tijd ontstaat er echter landelijk rumoer over wel of geen bebouwing aan de kust en op het strand. Die landelijke discussie wordt ook in Westland fel gevoerd, waarbij zelfs wethouder Ouwendijk dit dossier ter beschikking stelde. Daarom heeft de raad in maart 2017 besloten eerst een integrale kustvisie te gaan opstellen en tot die tijd alle ontwikkelingen “on hold” te zetten.

6: In het concept van de Kustvisie spreekt het college zich uit tegen de komst van strandhuisjes. Dat was vast geen leuk nieuws voor de ondernemer?

Het college heeft inderdaad als rode draad uit de gesprekken opgehaald dat er geen strandhuisjes komen. Met dat onderdeel van dit concept is CDA Westland het van harte eens. Wij hebben daarom

in de raad voorgesteld om de gesloten overeenkomst netjes te ontbinden. De overige fracties gaven hierop echter niet thuis en ook de wethouder gaf geen reactie. Volgens ons moet je zoiets als gemeente netjes afwikkelen, zeker omdat in de overeenkomst daarover afspraken staan. De ondernemer langer aan een lijntje houden, moet je niet willen.

7: Als de ondernemer nu toch een formele aanvraag indient, wat gaat CDA Westland dan zeggen?

Wij zullen dan zeggen dat het geldende bestemmingsplan niet veranderd gaat worden als het aan ons ligt. Op dit moment is er dus geen meerderheid om dat bestemmingsplan wel te wijzigen.

8: Welke andere wensen hebben jullie ten aanzien van de kust?

Hiervoor verwijzen we u graag naar ons verkiezingsprogramma.

Voor meer informatie is raadslid Jan van Rossum beschikbaar via jan@cdawestland.nl

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij: Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]

Speerpunten Ter Heijde

Voor Ter Heijde. Voor elkaar: Geen strandhuisjes Parkeren verbeteren door onder andere gratis parkeren op Molenslag Horecapleintje stimuleren voor meer ontmoeting Respijthuis “Strandgoed” meer benutten als tijdelijke locatie voor acute revalidatie De Wielepet multifunctioneler maken Verbinding maken vanuit Ter Heijde naar parkeerplaats Molenslag (Onderzoek naar) doortrekken van topduinfietspad langs Ter Heijde Naast topduinfietspad ook een […]