Actueel

HomeStandpuntenGemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Gemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Een gemeente functioneert het best als alle instellingen kwalitatief zeer goed werk leveren. Van stroperigheid en vage communicatie houdt niemand. CDA Westland stelt hoge eisen aan de gemeentelijke dienstverlening, want onze burgers hebben daar gewoon recht op. Daarom willen wij:

 • Evalueren decentralisering gemeentelijke taken aan Sociaal Kernteam (SKT), Vitis, Cultuurweb en verantwoording aan gemeenteraad
 • Integrale aansturing alle communicatie van en naar de gemeente, betere telefonische bereikbaarheid gemeente; versterking gebruik sociale media
 • Inbreng van burgers stimuleren door bijvoorbeeld een jaarlijkse Goede ideeën-festival met nominaties en jury en/of gemeentelijke ideeënbus
 • Vernieuwing/verbetering gemeentelijke website, m.n. de zoekfunctie
 • Gemeente koopt in via/bij plaatselijke leveranciers met concurrerende prijs
 • Herbezinning op vermindering aantal ambtenaren; cruciale afdelingen versterken
 • Omgevingsmanagement versterken
 • Stevige positie in metropoolregio MRDH handhaven/versterken
 • De implementatie van de omgevingswet welwillend maar kritisch volgen en de visievormende rol van gemeenteraad borgen
 • Onderzoek door Rekenkamercommissie instellen naar kwaliteit seniorenbeleid en jeugdbeleid
 • Digitale ondernemingsdossier beschikbaar stellen voor meer branches
 • Een nieuwe, modern geoutilleerde gemeentewerf
 • Geen lokaal referendum

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Penningmeester

Gerelateerd standpunt

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij: Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk Geen coffeeshop in Westland Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk Vergroting […]

Recente artikelen

Nieuw verkiezingsprogramma

CDA Westland werpt haar blik vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er wordt gewerkt aan een nieuw verkiezingsprogramma en een mooie kieslijst. U wordt van harte uitgenodigd ons hierbij te helpen. Heeft u punten voor het verkiezingsprogramma? Wat vindt u belangrijk voor de komende 4 jaar? U kunt dat tot 31 mei mailen naar programma@cdawestland.nl. […]

Project dodenherdenking

Afgelopen week zagen Cor en Jenny een documentaire waarin aandacht werd geschonken aan het adopteren van oorlogsgaven. Zij vonden het een ontroerend mooi initiatief en vragen zich af of ze een soortgelijk project in Westland kunnen opzetten. Ze hebben een rondje gemaakt langs alle begraafplaatsen in onze gemeente en zagen dat er rond dodenherdenking niet […]

Afvalwijzer – Wijzer met afval

Een maand geleden is er ook bij de u de aanslag voor de afvalstoffenheffing op de mat gevallen. Een behoorlijke stijging ten opzichte van verleden jaar. De beschuldigende vinger voor deze lastenstijging ging naar de Gemeente in verband met een duur afgesloten afvalinzamelingscontract. Dit is echter maar een klein deel van de waarheid. Het andere […]

Koninklijk lintje

Maandag werden 2832 burgers verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij kregen een lintje vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Cor van de Mark en Anja van der Eijk-Groeneveld langs geweest bij drie Lierse burgers met een cake van CDA Westland, omdat zij van al die 2832 burgers een lintje hebben ontvangen! Laat dit veld leegE-mail […]

Opening terrassen

Het Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een lijst opgesteld met gemeenten die de horeca ruimere terrassen hebben toegezegd bij opening. CDA Westland wil graag dat ook de Gemeente Westland gesteld staat, wanneer de toezegging komt dat de horeca haar deuren weer mag openen. Daarnaast hebben ondernemers behoefte aan duidelijkheid. Wij hebben hierom de volgende vragen: […]

Twijfels over Perdiksepad in de Lier

CDA Westland pleit ervoor om dit kleine stukje Lierse (echt oude) historie te bewaren. Geen wandelpad, maar behoud van gedachtengoed. De opmerking in het ontwerp plan dat er ruim 700.000 euro met een alternatief gemoeid zou zijn, is natuurlijk van de gekke. Nooit doen. Er is iets beters mogelijk. Het terrein voor de uitbreidingsplannen van Rijk Zwaan […]

Vervolg over plannen begraafplaats De Lier

ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE. “Kijk altijd naar de zonnige kant van het leven, probeer het althans.” – column Lierenaar . Heerlijk stukje positivisme van Monthy Pyton. En wat is het voor sommigen moeilijk om hier, al is het maar een snippertje, van uit te delen. We reageren even op het artikel […]