Actueel

HomeStandpuntenGemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Gemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Een gemeente functioneert het best als alle instellingen kwalitatief zeer goed werk leveren. Van stroperigheid en vage communicatie houdt niemand. CDA Westland stelt hoge eisen aan de gemeentelijke dienstverlening, want onze burgers hebben daar gewoon recht op. Daarom willen wij:

 • Evalueren decentralisering gemeentelijke taken aan Sociaal Kernteam (SKT), Vitis, Cultuurweb en verantwoording aan gemeenteraad
 • Integrale aansturing alle communicatie van en naar de gemeente, betere telefonische bereikbaarheid gemeente; versterking gebruik sociale media
 • Inbreng van burgers stimuleren door bijvoorbeeld een jaarlijkse Goede ideeën-festival met nominaties en jury en/of gemeentelijke ideeënbus
 • Vernieuwing/verbetering gemeentelijke website, m.n. de zoekfunctie
 • Gemeente koopt in via/bij plaatselijke leveranciers met concurrerende prijs
 • Herbezinning op vermindering aantal ambtenaren; cruciale afdelingen versterken
 • Omgevingsmanagement versterken
 • Stevige positie in metropoolregio MRDH handhaven/versterken
 • De implementatie van de omgevingswet welwillend maar kritisch volgen en de visievormende rol van gemeenteraad borgen
 • Onderzoek door Rekenkamercommissie instellen naar kwaliteit seniorenbeleid en jeugdbeleid
 • Digitale ondernemingsdossier beschikbaar stellen voor meer branches
 • Een nieuwe, modern geoutilleerde gemeentewerf
 • Geen lokaal referendum

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Penningmeester

Gerelateerd standpunt

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij: Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk Geen coffeeshop in Westland Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk Vergroting […]

Recente artikelen

CDA pleit voor behoud rechten kringloopwinkels

Wij willen graag dat kringloopwinkels hun afval gratis mogen blijven brengen naar de gemeentewerf. Wat ons betreft een win-win situatie omdat veel “afval” nog een tweede leven krijgt via de tweedehandswinkels. Hierdoor is er minder afval. De opbrengsten van deze verkopen gaan veelal naar goede doelen en voor de burger is het vaak makkelijker om […]

Communicatie omtrent Korte Kruisweg

Op 11 december 2017 heeft de initiatiefnemer van de herontwikkeling Korte Kruisweg 48 in samenwerking met de gemeente Westland een inloopavond georganiseerd. Tijdens de raadscommissie Ruimte van 9 januari en de raadsvergadering van 23 januari is wel duidelijk geworden dat de communicatie over dit plan van de oude Rabobank in Maasdijk niet eenduidig is geweest. […]

Raadslid Conny Huisman

Paspoort of rijbewijs ontvangen via de post?

De fractie van CDA Westland nam kennis van het feit dat een nieuw paspoort of ander reisdocument voortaan niet meer op het gemeentehuis hoeft te worden opgehaald. Minister Plasterk voert deze nieuwe maatregel uit omdat een proef in een aantal gemeenten succesvol is verlopen. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze deze dienst gaan aanbieden. De kosten […]