Actueel

HomeStandpuntenGlastuinbouw

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom:

  • Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie
  • Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti Center (WHC), gefinancierd door Universiteit van Wageningen (WUR), TU Delft en LTO
  • Handhaving glastuinbouwbestemming met meer tijdelijke ontheffingen op plekken die nu nog niet in aanmerking komen voor herstructurering. Uitgangspunt blijft het beschermen van het areaal duurzaam glas.
  • Nadenken over nieuwe visie op verworven gronden (woningbouw of ook andere mogelijkheden: camping, scholen, maatschappelijk, arbeidsmigranten of teruggave aan tuinbouw, waarbij de gronden worden afgeboekt om zo tuinbouw echte kans te bieden)
  • Faciliteren modernisering glasareaal (glasfonds, compensatiefonds, glasafbraakregeling), uitplaatsing woningen, verwijderen obstakels.
  • Investeringszekerheid blijven bieden aan ondernemers
  • Betrouwbaarheid CO2-levering vergroten en verduurzamen energiegebruik
  • Stimuleren van nieuwe teelten op basis van biobase (vanille, hennep, stevia) en nichemarkten

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Werken

Werken is belangrijk. Het zorgt er voor dat je erbij hoort en levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is nodig. Daarom willen wij: Stevige inzet op toeleiding naar werk van nieuwkomers (geen vrijblijvendheid of te lang uitgaan van eigen kracht; pas als bewezen is dat betrokkene het op eigen kracht kan, dan langzaam loslaten; […]

Recente artikelen

Volle kracht vooruit

Enkele maanden geleden kwam er voor veel Westlanders, woonachtig in de buitengebieden, een teleurstellende mededeling. Delta Fiber gaat niet over tot de aanleg van de glasvezelkabel in de buitengebieden. Waar al enkele jaren met smart op werd gewacht, kreeg ineens een andere wending. Zeker nu we realiseren dat we steeds afhankelijker zijn geworden van de […]

CDA trots op Nederlandse glastuinbouw

Het CDA is trots op het Nederlandse glastuinbouwcluster. De partij heeft daarom een filmpje gelanceerd om die belangrijke rol voor Nederland te benadrukken. Want de glastuinbouw is goed voor 150.000 banen en is goed voor 3 procent van het bruto nationaal product. Het CDA zet zich dan ook maximaal in om deze sector verder te […]

Burger of Consument

Wij, Nederlanders zijn over het algemeen heel betrokken wereldburgers. We zijn ons bewust van de omgeving, de wereld en voelen ons verantwoordelijk voor het wel en wee in de natuur en het dierenrijk. Als CDA-er doet het mij erg goed om te merken dat de Nederlander het rentmeesterschap, waar het CDA zich altijd voor heeft […]

‘Zij aan zij maken wij ons sterk voor het Westland’.

Vorige week publiceerde het CDA een discussiestuk getiteld ‘Zij aan zij’. Een titel die wat mij betreft recht doet aan het gevoel van velen dat we dit zijn kwijtgeraakt en het node missen. Individualisering, populisme en polarisering zijn termen die deze tijd het beste omschrijven. Maar het besef dat dit nergens toe leidt begint ook […]

CDA Westland luidt de noodklok over extreme tariefverhoging stroom.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag 14 november ingestemd met tariefverhoging voor de Opslag Duurzame Energie (ODE). Dit betekent dat glastuinbouwbedrijven die tussen 50.000 en 10 miljoen kilowattuur aan netstroom verbruiken een tariefverhoging van 177% mogen verwachten vanaf 2020. Bij tuinbouwbedrijven die veel gas verbruiken kunnen de extra lasten oplopen tot vele honderd […]

Bijdrage begroting 12 november 2019

Lang niet alles kan meer. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de gepresenteerde cijfers. Als het college het voorzieningenniveau in stand wil houden, dan is het duidelijk dat hier iets tegenover moet staan. Het verzwaren van de lasten en het schrappen van verschillende zaken. Lang niet alles kan! Laat ik met de […]

De oude tuinder is “HOT”

Het nieuwe jaar is gestart met vele nieuwjaarsrecepties. Deze recepties kunnen niet zonder enkele vlammende toespraken. In vele toespraken wordt het Westland geroemd en geprezen. Toch klonk er hier en daar ook een kritische noot, zoals door de oud minister Cees Veerman. Het Westland is prachtig maar hier en daar is het sprankelende er een […]

CDA springt in de bres voor de Nederlandse Zaadveredelingsbedrijven

Vrijdag 23 november bezocht een delegatie van het Europarlement het Naaldwijkse bedrijf Axia Vegetable Seeds. De delegatie stond onder leiding van mevr Annie Schreijer- Pierik. Mevr Schreijer is al meer dan 30 jaar volksvertegenwoordiger in Nederland en Europa. Laat dit veld leegE-mail * Bedankt voor uw inschrijving! Controleer de inbox- of spammap nu om uw […]

CDA Westland bespreekt problematiek Crispr Cas

Aanstaande vrijdag 23 november wordt de problematiek rondom de techniek Crispr Cas besproken bij Axia, krijgt het CDA Westland een rondleiding in het World Horti Center en volgt er een regionale bijeenkomst van het CDA. Laat dit veld leegE-mail * Bedankt voor uw inschrijving! Controleer de inbox- of spammap nu om uw aanmelding te bevestigen. […]