Actueel

HomeStandpuntenGlastuinbouw

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom:

  • Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie
  • Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti Center (WHC), gefinancierd door Universiteit van Wageningen (WUR), TU Delft en LTO
  • Handhaving glastuinbouwbestemming met meer tijdelijke ontheffingen op plekken die nu nog niet in aanmerking komen voor herstructurering. Uitgangspunt blijft het beschermen van het areaal duurzaam glas.
  • Nadenken over nieuwe visie op verworven gronden (woningbouw of ook andere mogelijkheden: camping, scholen, maatschappelijk, arbeidsmigranten of teruggave aan tuinbouw, waarbij de gronden worden afgeboekt om zo tuinbouw echte kans te bieden)
  • Faciliteren modernisering glasareaal (glasfonds, compensatiefonds, glasafbraakregeling), uitplaatsing woningen, verwijderen obstakels.
  • Investeringszekerheid blijven bieden aan ondernemers
  • Betrouwbaarheid CO2-levering vergroten en verduurzamen energiegebruik
  • Stimuleren van nieuwe teelten op basis van biobase (vanille, hennep, stevia) en nichemarkten

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Werken

Werken is belangrijk. Het zorgt er voor dat je erbij hoort en levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is nodig. Daarom willen wij: Stevige inzet op toeleiding naar werk van nieuwkomers (geen vrijblijvendheid of te lang uitgaan van eigen kracht; pas als bewezen is dat betrokkene het op eigen kracht kan, dan langzaam loslaten; […]

Recente artikelen

Burger of Consument

Wij, Nederlanders zijn over het algemeen heel betrokken wereldburgers. We zijn ons bewust van de omgeving, de wereld en voelen ons verantwoordelijk voor het wel en wee in de natuur en het dierenrijk. Als CDA-er doet het mij erg goed om te merken dat de Nederlander het rentmeesterschap, waar het CDA zich altijd voor heeft […]

‘Zij aan zij maken wij ons sterk voor het Westland’.

Vorige week publiceerde het CDA een discussiestuk getiteld ‘Zij aan zij’. Een titel die wat mij betreft recht doet aan het gevoel van velen dat we dit zijn kwijtgeraakt en het node missen. Individualisering, populisme en polarisering zijn termen die deze tijd het beste omschrijven. Maar het besef dat dit nergens toe leidt begint ook […]

CDA Westland luidt de noodklok over extreme tariefverhoging stroom.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag 14 november ingestemd met tariefverhoging voor de Opslag Duurzame Energie (ODE). Dit betekent dat glastuinbouwbedrijven die tussen 50.000 en 10 miljoen kilowattuur aan netstroom verbruiken een tariefverhoging van 177% mogen verwachten vanaf 2020. Bij tuinbouwbedrijven die veel gas verbruiken kunnen de extra lasten oplopen tot vele honderd […]

Bijdrage begroting 12 november 2019

Lang niet alles kan meer. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de gepresenteerde cijfers. Als het college het voorzieningenniveau in stand wil houden, dan is het duidelijk dat hier iets tegenover moet staan. Het verzwaren van de lasten en het schrappen van verschillende zaken. Lang niet alles kan! Laat ik met de […]

De oude tuinder is “HOT”

Het nieuwe jaar is gestart met vele nieuwjaarsrecepties. Deze recepties kunnen niet zonder enkele vlammende toespraken. In vele toespraken wordt het Westland geroemd en geprezen. Toch klonk er hier en daar ook een kritische noot, zoals door de oud minister Cees Veerman. Het Westland is prachtig maar hier en daar is het sprankelende er een […]

CDA springt in de bres voor de Nederlandse Zaadveredelingsbedrijven

Vrijdag 23 november bezocht een delegatie van het Europarlement het Naaldwijkse bedrijf Axia Vegetable Seeds. De delegatie stond onder leiding van mevr Annie Schreijer- Pierik. Mevr Schreijer is al meer dan 30 jaar volksvertegenwoordiger in Nederland en Europa. Comments comments

Pieter Omtzigt: 30.000 bedrijven gaan last krijgen van Brexit

Zeker 30.000 bedrijven in Nederland gaan last krijgen van de Brexit. Dat zei Pieter Omtzigt tijdens het Brexitontbijt in Honselersdijk. Op uitnodiging van CDA Westland bracht Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt een bezoek aan Fleurcenter, Royal Flora Holland. De vele aanwezigen werden geïnformeerd over de Brexit en de gevolgen daarvan. Over een jaar valt een definitief […]

Meld je hier aan voor het Brexitontbijt met Pieter Omtzigt

Op woensdag 7 maart organiseert CDA Westland een Brexit ontbijt voor Westlandse ondernemers. Tijdens dit ontbijt zal Pieter Omtzigt (CDA) spreken en ondernemers uitdagen om zich voor te bereiden op de Brexit. Kan je je wel voorbereiden? Als kamerlid richt Pieter Omtzigt zich met name op het terrein van financiën, pensioenen, belastingen en Europese Zaken. […]