Actueel

HomeActueelGlasvezel in Heenweg

Glasvezel in Heenweg

Tijdens de commissie EFO van 20 september jl. heeft Piet Vreugdenhil aandacht gevraagd voor glasvezelaansluiting in Heenweg. Hierover was in het AD Westland een artikel verschenen. De wethouder had in maart 2016 aan de raad toegezegd het gesprek aan te gaan met CIF, de bekabelaar, over de mogelijkheden om ook Heenweg te voorzien van glasvezel waardoor snel internet mogelijk wordt.  De wethouder had meer tijd nodig om de vragen goed te beantwoorden en zegde toe dit schriftelijk te zullen doen.

Zo luidde de rondvraag:

Geacht college,

Mijn fractie nam kennis van een artikel in AD Westland d.d. 18 september jl. over glasvezel in Heenweg. Hierover heeft Westland Verstandig eerder moties ingediend en weer ingetrokken. CIF onderzocht wat de mogelijkheden waren en het college wachtte de uitkomst van dat onderzoek af, zo meldde de wethouder in de raad van 29 maart 2016. In het artikel meldt de heer Bakker namens CIF dat een eigen bijdrage van de inwoners zal worden gevraagd en doet hij enkele suggesties hoe de gemeente eventueel zou kunnen bijdragen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Hoe zijn de contacten tussen gemeente en CIF over dit onderwerp verlopen sinds de raad van 29 maart 2016?
  2. Herkent het college de uitspraken van de heer Bakker?
  3. Wat zou het betekenen als het college deze suggesties overneemt – in financieel opzicht, maar ook in principieel opzicht (taak van de gemeente en precedentwerking?).

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Kern

Speerpunten Heenweg

Voor Heenweg. Voor elkaar: Woningbouw in combinatie met herstructurering glastuinbouw Aansluiten op glasvezelnetwerk Beweegbox (nieuwe vorm van gym/sportzaal) opzetten als alternatief voor gymzaal Brede school moet blijven Fun & Fit moet blijven Een moestuin als plek voor activiteit, ontmoeting en re-integratie Aanleg fitpark Comments comments