Actueel

HomeActueelGoochelen met cijfers

Goochelen met cijfers

Van rapportcijfers tot aan je pensioenleeftijd van weerbericht tot verkiezingsuitslagen: overal bepalen cijfers hoe ons leven eruitziet. Maar meten is mensenwerk dus cijfers zijn niet zo objectief als ze lijken.

Een bekend voorbeeld dat de laatste tijd veel in het nieuws is zijn de stikstofberekeningen. Recent kwam Mesdag-Zuivelfonds met een alternatieve berekening van de stikstofdata van het RIVM. Het aandeel van de landbouw is volgens het Zuivelfonds niet 46 procent, maar 25 procent.

In de Westlandse politiek bepalen cijfers ook al enige tijd de politieke agenda. Er is een krappe begroting die nauwelijks ruimte laat voor ‘leuke dingen’ die woon, werk en leefklimaat veraangenamen.  

Het heeft weinig zin om met feiten en cijfers aan te komen, dat doet er voor de meeste mensen helemaal niet zo veel toe.  In de verhalende communicatie draait het om gevoel en dat roep je niet op met harde cijfers maar met het verhaal waarom we keuzes moeten maken. 

De OZB-sportcompensatie bijvoorbeeld is een prachtig initiatief. Echter de regeling geldt alleen voor de verenigingen waar de sportbeoefening een olympische sport betreft. Dit betekent dat andere maatschappelijke organisaties, zoals cultuur en scouting niet voor deze regeling in aanmerking komen.

Sportverenigingen worden ondersteund vanuit allerlei subsidies, zoals de 25%-regeling voor investeringen lokaal en de BOSA-regeling vanuit het Rijk vanwege gewijzigde fiscale regels.

Een ander verschil is dat voor buitensportverenigingen, zoals voetbal en tennis de baromzet een substantieel deel (29-38%) van de inkomsten bedraagt. In tegenstelling tot zaalsportverenigingen die niet beschikken over een eigen kantine. Kortom er zijn al behoorlijke verschillen tussen sporten als het om hun inkomsten gaat en met het initiatief van OZB-sportcompensatie dat maar voor een deel van de verenigingen geldt, zal de ongelijkheid alleen maar toenemen.

Als het om een begroting gaat dan is er maar een rekenmodel je kunt niet meer uitgeven dan dat er inkomt.

Ons verhaal is een financieel gezonde gemeente waar mogelijkheden voor de eerdergenoemde ‘leuke dingen’ moeten blijven en dat een voordeel geldt voor alle groepen wie het betreft. En anders zijn Westlanders een volk van schouders eronder en aanpakken om samen te realiseren toch?

Comments

comments