Actueel

HomeActueelGroenzones

Groenzones

Zondag 21 februari zijn er vragen ingediend aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland. Betreft de invulling groenzones in bestemmingsplan De Gouw fasen 2 en 3a.

Plankaart

Bij de vaststelling van bestemmingsplan De Gouw fasen 2 en 3A op 2 februari 2016 is uiteindelijk een extra stuk ecologisch aan te leggen groen in het plan bestemd als alternatief voor de bij realisatie gebleken niet ecologisch uitgevoerde aanleg van de Gouwlaan in Kwintsheul. In het ontwerp stond eerst namelijk nog aangegeven dat deze fietsstraat ecologisch aangelegd zou worden. Het gebiedje ligt tegenover Sonnehoeck.

Ook op het tweede stukje groen dat toegevoegd zou worden aan het oorspronkelijke kassengebied is nog steeds geen activiteit te zien dat uiteindelijk samen met het hiervoor genoemde groen moet leiden naar een stuk extra beleving van het groen in deze nieuwe woonwijk. Wij denken bijvoorbeeld aan een inrichting met veel beplanting/bomen waardoor ook vogels bijvoorbeeld ervan kunnen profiteren.

Ondertussen zijn wij 5 jaar verder en is op de aangewezen locaties nog steeds niets gebeurd dat refereert aan een nieuw ecologisch ingericht groengebied. De wijk is verder volgens onze gegevens geheel afgebouwd.

Onze  vraag/vragen:
  1. Wat is de reden dat de aanleg van het nieuwe groen met ecologische kwaliteit op deze twee locaties nog niet is aangelegd?
  2. Gezien het feit dat het voorjaar snel nadert: kunnen wij in de komende weken nu wel een invulling verwachten van wat de Gemeenteraad 5 jaar geleden heeft vastgesteld?

Namens CDA Westland,

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]