Actueel

HomeActueelGrote belangstelling voor CDA bijeenkomst duurzame energie en een vitale glastuinbouw

Grote belangstelling voor CDA bijeenkomst duurzame energie en een vitale glastuinbouw

Monique de Veld van de CDA fractie Pijnacker-Nootdorp mocht tijdens deze bijeenkomst bij Ammerlaan The Green Innovator een breed gezelschap welkom heten, waaronder energie- en duurzaamheidsspecialist Agnes Mulder van de CDA Tweede Kamerfractie. Conclusie van de bijeenkomst was dat er meer vanuit visie gewerkt moet worden om duurzame energievormen (aard- en restwarmte, wind en zon e.a.) toe te passen. Dit is niet een exclusief tuinbouwverhaal, maar een thema dat de samenleving aangaat en wat draagvlak verdient voor een duurzame toekomst. Dit vraagt afstemming en het op elkaar aansluiten van systemen, zoals het mogelijk maken van distributie van
warmte in een regio.

Zaterdagmorgen 7 december hebben ongeveer dertig mensen zich op initiatief van het CDA Glasberaad verzameld in de sfeervolle kantine van de gebroeders Ammerlaan, The Green Innovator in Pijnacker. De bedrijfsfilm van dit bedrijf laat de aanwezigen zien wat er bij komt kijken om beschikking te krijgen over aardwarmte. Eigenlijk zo – geeft Leon Ammerlaan aan – begon waar de film eindigt het echte verhaal van de toepassing van aardwarmte. Namelijk het traject van het oplossen van olie en gasbijvangsten dat volgde op het ruiken van een diesellucht. Met veiligheid kan niet gerommeld worden, maar laten we wel transparant als betrokken partijen het probleem oplossen. Er moet op dit gebied meer kennis en ervaring uitgewisseld worden. De olie en gasindustrie moet zich hierbij meer openstellen om haar ervaring te delen.

Tot op heden kon met steun vanuit het Productschap Tuinbouw aan de oplossing gewerkt worden. Voor het op te heffen Productschap heeft het huidige kabinet echter nog steeds geen effectief vervangendd instrument. Met de terughoudende opstelling van de banken, die pas financieren als er een succesvolle bron is, zal gezocht moeten worden om de SDE subsidie naar voren te halen. Bij succes wordt later verrekend en kan middels een revolving fund de huidige blokkade verholpen worden. De toepassing van aardwarmte vraagt voor een optimale benutting de mogelijkheid van distributie. Daarbij valt ook te denken aan restwarmte. Hierin moet de provincie het initiatief nemen en een regierol nemen.

Vanuit LTO wordt vervolgens gewezen op het onvoldoende werken van de gasmarkt, waardoor de tuinders niet de eerlijke prijs betalen. Bij de inzet van duurzame warmtebronnen is bovendien een goede CO2 voorziening in de glastuinbouw noodzakelijk. Helaas is de huidige voorziening van gasvorming CO2 via OCAP nog steeds niet bedrijfszeker.

Naast verduurzaming van energie kwam ook de herstructurering van het teeltareaal aan de orde. CDA wethouder Jose van Egmond geeft uitleg over het over het FES-gebied Oostland. De gemeente zet in op verbetering van de infrastructuur. Verbetering van de bedrijfsstructuur wordt bovendien opgepakt met de inzet van gebiedsbemiddeling

De toelichting op de Koersnotitie Ruimte en Mobiliteit door CDA statenlid Marischa Kip benadrukt tenslotte het standpunt van het CDA Glasberaad Zuid-Holland dat gekozen moet worden voor duurzaam teeltareaal. Functiemenging werkt de herstructurering tegen. De huidige glascompensatie-regel kan minder strikt, wanneer bijvoorbeeld door ondergrondse wateropslag het teeltareaal beter kan worden benut. Tevens kan in die visie afgestapt worden van het blijven meetellen van het zogenaamde papierenglas.

Comments

comments