Actueel

HomeActueelHaagsche concurrentie voor de Greenport Horticampus?

Haagsche concurrentie voor de Greenport Horticampus?

Greenport-01In het AD van 12 maart jl. hebben we kunnen lezen dat de gemeente Den Haag nieuwe opleidingen wil binnenhalen. Daarbij wordt m.n. gesproken over opleidingen van de Universiteit van Wageningen (WUR) wegens de onderzoeken die hier gedaan worden op het gebie
d van Urban Farming (stadslandbouw) en voedselveiligheid. Wat opvalt is dat de ontwikkeling m.b.t. Greenport HortiCampus in Westland niet genoemd wordt, terwijl het wel om opleidingen gaat met dezelfde uitgangspunten. Ook blijkt dat er een overeenkomst is getekend door de WUR met de Metropoolregio om intensief in de regio te gaan samenwerken.

Dit brengt CDA Westland tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de getekende overeenkomst? Zo ja, wordt in deze overeenkomst de ontwikkeling van de GHC benoemd en meegenomen? Zo nee, wat zijn dan de te verwachten acties en reacties van het college?

2. Is het bij het college bekend dat de gemeente Den Haag een gelijksoortige opleiding als de GHC in Westland wil ontwikkelen?

3. Hoe kan het zijn dat er binnen de afspraken van MRDH volop gewerkt wordt aan de uitwerking van de Greenport HortiCampus als er gelijktijdig concurrerende acties ondernomen lijken te worden in deze zelfde regio?

4. Is het college het met ons eens dat een samenwerking vanuit de Metropoolregio zowel politiek als bestuurlijk de kans op investeringen van de WUR in onze regio zal vergroten?

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Karin Zwinkels

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Onderwijs

Westland heeft een zeer breed aanbod van scholen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Eisen aan kwaliteit van de gebouwen nemen toe. Ook zijn er nieuwe scholen nodig om het groeiend aantal leerlingen in kernen een plek te bieden. Het onderwijsaanbod moet een goede voorbereiding bieden voor onze toekomstige weknemers. Daarom willen wij: Faciliteren nieuwbouw […]

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Kern

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]