Actueel

HomeActueelHet kruikje van Sarefat

Het kruikje van Sarefat

Een vreemde titel van deze column, echter voor een aantal onder u zal een glimlach van herkenning verschijnen.

Het gaat hier om een verhaal uit de Bijbel over een kruikje olie dat door een wonder niet opraakt, waardoor een weduwe kan overleven gedurende de tijd van hongersnood. Het is niet alleen een mooi verhaal, maar het verhaal geeft ook hoop aan mensen in bange tijden. Het beeld van niet oprakende olie is altijd weer een inspiratiebron en altijd weer actueel. Men kan dit beeld ook in deze tijd projecteren zowel in materiele als beeldende vorm.

In materiele vorm dan gaat het natuurlijk al gauw om geld, voor de Gemeente Westland bijvoorbeeld. Afgelopen week is de begroting van gemeente Westland vastgesteld en er zal meer worden geïnvesteerd dan in andere jaren. Anticyclisch dus tegen de stroom in en er zal een beroep worden gedaan op de bestaande reserves. Het geld wordt besteed aan hele nuttige en noodzakelijke dingen voor Westland. Zo worden zwembaden opgeknapt en gemoderniseerd en krijgt de hockeyvereniging er een extra veld bij. Ook de zwakken in de samenleving worden niet vergeten en worden ondersteund. Er zijn nog veel meer wensen in Westland maar helaas zijn de financiële middelen van gemeente Westland eindig. Het kruikje is in dit geval nog niet gevonden.

Een ander beeld bij het verhaal van het kruikje is meer in de beeldende vorm. Dan gaan mijn gedachten uit naar het omzien naar elkaar. Voor het verplegend personeel in de ziekenhuizen waar de zorg nooit stopt voor de steeds maar binnenstromende COVID-patiënten. De onvermoeide inzet van onze mantelzorgers in het omzien en hulp aan hun geliefde. De maand december staat voor de deur, een maand van gezelligheid en samenzijn met familie en vrienden. Deze maand zal anders verlopen dan andere jaren, maar laten we de stroom van aandacht aan onze medemens niet laten opdrogen. Dat het omzien naar elkaar nog mag blijven doorgaan in december tot aan de tijd dat de corona crisis achter ons ligt.

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Gemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Een gemeente functioneert het best als alle instellingen kwalitatief zeer goed werk leveren. Van stroperigheid en vage communicatie houdt niemand. CDA Westland stelt hoge eisen aan de gemeentelijke dienstverlening, want onze burgers hebben daar gewoon recht op. Daarom willen wij: Evalueren decentralisering gemeentelijke taken aan Sociaal Kernteam (SKT), Vitis, Cultuurweb en verantwoording aan gemeenteraad Integrale […]