Actueel

HomeActueelHuisvesting voor Westlanders en tijdelijke streekgenoten

Huisvesting voor Westlanders en tijdelijke streekgenoten

Sinds bekend is dat er in De Lier plannen zijn voor een grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten, is er veel onrust. Dat is logisch, er zijn plannen voor bijna 700 bedden en dat is nogal een aantal.

De huisvesting gaat echter alleen plaatsvinden volgens strenge regelgeving en de bewoners gaan allen werken binnen een straal van 3 kilometer. Omdat de grond een tuinbouwbestemming heeft, kunnen de woonunits maximaal 10 jaar blijven staan, ze krijgen een nette uitvoering en uitstraling en er is voldoende ruimte voor recreatie en ontspanning voor de bewoners. Uiteraard is er permanent een beheerder aanwezig en gelden er strenge regels tegen overlast.

Deze huisvesting voor mensen die tijdelijk in het Westland komen wonen om hier te werken in de glastuinbouwsector, gaat niet ten koste van woonruimte voor onze eigen mensen. Ten eerste wordt er in De Lier ontzettend veel gebouwd. De plannen Liermolen en Molensloot leveren ca. 800 woningen op in verschillende soorten en prijsklassen. Ook op andere plaatsen worden in rap tempo woningen uit de grond gestampt, dit is nu goed te zien in ’s-Gravenzande.

Daarnaast zijn er op verschillende locaties in het Westland vergaande plannen voor de huisvesting van jongeren en spoedzoekers, een voorbeeld daarvan is de Oostduinlaan in ’s-Gravenzande.

CDA Westland is een groot voorstander van de plannen om net buiten De Lier deze grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten te organiseren. Als er nog één of twee van deze nette en kwalitatief hoogwaardige initiatieven gerealiseerd kunnen worden naast de huisvesting op Honderdland, dan hebben we een grotendeels het grote aantal woningen dat nu noodgedwongen wordt ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten opgelost. Deze huizen komen dan weer beschikbaar voor inwoners van het Westland. Hoe mooi zou het zijn als onze gezinnen, starters en senioren in de zoektocht naar passende woonruimte geen concurrentie van tijdelijk te huisvesten streekgenoten ondervinden.

Wij kijken dan ook uit naar de plannen van het college, waarbij in samenhang met al deze aspecten wordt bekeken hoe en waar we arbeidsmigranten op andere plekken in Westland goed kunnen huisvesten, waarbij wat onze fractie betreft geen enkele oplossing zomaar buiten beschouwing kan worden gelaten.

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter CDA

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]