Actueel

HomeActueelIs december voor iedereen zo gezellig?

Is december voor iedereen zo gezellig?

December klopt alweer op de deur, de laatste maand van het jaar. Voor velen van ons een heel gezellige maand, vol van samenzijn, cadeaus en warmte.

Pieter Immerzeel, Raadslid CDA Westland

Maar zoals u weet is er een groep van mensen onder ons waarvoor de maand december niet snel genoeg voorbij kan gaan. Zij hopen dat het gauw januari wordt, terug naar normaal! Voor deze groep zijn de avonden lang en stil en zij worden telkens weer geconfronteerd met de tegenstelling tussen de gezelligheid buiten en de stilte binnen.

Graag zou ik aandacht willen vragen voor deze groep mensen en hierbij alle Westlanders oproepen om zich heen te kijken en oog te hebben voor deze groep. Door hen te verblijden met een bezoekje of met welgemeende aandacht te schenken aan onze medemens.

“Kan de gemeente dan niets doen?”, is de logische vraag. Zoals u weet staat eenzaamheidbestrijding hoog op de agenda van gemeente Westland, maar helaas zijn de financiële middelen niet erg ruim. Sommigen onder ons roepen: “Als er geen geld is voor eenzaamheidbestrijding is dit armoe troef!”, maar ik durf te stellen ”Als wij eenzaamheid kunnen oplossen zonder geld is dit pure rijkdom”!

Laten wij ons in het Westland solidair opstellen naar elkaar en niemand aan zijn of haar lot overlaten. Dan wordt de maand december voor iedereen een mooie maand, waarin we mogen leven naar het licht van Kerst!

Het afgelopen jaar 2019 was voor de gemeente Westland een jaar van financiële verliezen maar in een samenleving die met elkaar meeleeft en er voor elkaar is, slaat het verlies om in een jaar van pure winst.

Ik wens ieder hele fijne feestdagen toe.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Comments

comments