Actueel

HomeActueelIs er oneerlijke concurrentie op de Westlandse stranden?

Is er oneerlijke concurrentie op de Westlandse stranden?

Naar aanleiding van een artikel in AD Westland op 27 februari j.l. vragen wij ons af of hoe het op de Westlandse stranden gaat met oneerlijke concurrentie en activiteiten zonder vergunning. Daarom stelde Jenny Vermeer hier vragen over.

Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde.

´s-Gravenzande 27 februari 2019

Geacht college,

Vandaag lezen wij in een artikel in AD Westland over oneerlijke concurrentie door surf- en andere activiteitenclubs die zonder vergunning activiteiten ontplooien op de Westlandse stranden. Dit is niet eerlijk ten opzichte van strandtentexploitanten die wel volgens de regels en mét een vergunning werken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Kan het college in kaart brengen welke bedrijven er zonder (horeca-)vergunning activiteiten ontplooien op de Westlandse stranden en waar nodig handhaven.

CDA Westland ziet de beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Comments

comments

Post Tags - ,

Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Werken

Werken is belangrijk. Het zorgt er voor dat je erbij hoort en levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is nodig. Daarom willen wij: Stevige inzet op toeleiding naar werk van nieuwkomers (geen vrijblijvendheid of te lang uitgaan van eigen kracht; pas als bewezen is dat betrokkene het op eigen kracht kan, dan langzaam loslaten; […]

Horeca

In je vrije tijd lekker wat drinken op een terras, vrienden en bekenden ontmoeten, ’s avonds gezellig uitgaan. Wie wil dat niet? Daarom willen wij: Muziek op terrassen horecapleinen op luisterniveau mogelijk maken Sluitingstijden terrassen op horecapleinen in Naaldwijk en ’s-Gravenzande in goed overleg met politie en omgeving op vrijdag en zaterdag uitbreiden naar 24.00 […]

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij: Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, […]