Actueel

HomeActueelJaarwisseling 2020-2021 – Laat de klokken luiden

Jaarwisseling 2020-2021 – Laat de klokken luiden

Dit jaar in plaats van stilte en boem boem BIM BAM. Dit idee brengt Cor van der Mark aan namens de fractie van CDA Westland. Natuurlijk geen jaarwisseling zoals normaal, maar wellicht een second best.

Datum: 16 december 2020

Geacht college, ‘Luid de kerkklokken met jaarwisseling’

‘Luid het nieuwe jaar in door de kerkklokken in Bodegraven-Reeuwijk te laten luiden.’

Deze oproep vanuit Bodegraven is zo langzamerhand steeds breder aan het worden. Wij hopen dat de burgemeester de kerkgenootschappen in Westland wil benaderen om met de jaarwisseling de klokken te luiden. ,,Het luiden van de klokken zien we als een teken van hoop, eenheid en saamhorigheid voor álle inwoners van de gemeente.”

Nadrukkelijk is het luiden van de klokken niet alleen bedoeld voor gelovigen. ,,Daarom vragen we op deze manier aan de burgemeester het initiatief hiervoor te nemen.”

,,Deze jaarwisseling wordt stil en met grote afstand. Om het niet in sombere stilte te laten beginnen, is er iets creatiefs bedacht, dat kan binnen de geldende coronamaatregelen, dat is het luiden van de klokken. Bovendien hebben we prachtige kerkgebouwen in onze dorpen en is het geluid van de kerkklokken in vele delen te horen. Het is maar iets kleins, maar het is tenminste iets.”

Graag horen wij van U wat er zou kunnen.

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij: Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, […]