Actueel

HomeActueelJaarwisseling over 10 jaar compleet anders

Jaarwisseling over 10 jaar compleet anders

Het zware illegale vuurwerk en het (wan)gedrag van bepaalde groepen mensen op locaties in het land zorgen ervoor dat steeds meer mensen de jaarwisseling niet meer als een feest beschouwen. Niet alleen burgers laten zich horen, ook landelijk gaan stemmen op voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Ook in Westland sprak de burgemeester zich hierover uit en diende de politiek een motie in.

Voor Marcel Koene, een van de grootste vuurwerkimporteurs van Nederland reden om CDA Westland uit te nodigen om te laten zien welke vergaande investeringen hij heeft gedaan om te voldoen aan de regels en te vertellen wat de financiële gevolgen zijn voor de branche bij een algeheel verbod.

Door Covid-19 werd het bezoek uitgesteld en in juni ging een delegatie van CDA Westland een kijkje nemen bij de vuurwerkopslag. We werden gastvrij ontvangen met koffie en enthousiaste verhalen.

Marcel vertelt dat hij 25 jaar dat actief is in de vuurwerkverkoop. Hoewel er in de begin jaren zeker regels waren, heeft de vuurwerkramp in Enschede gezorgd voor strengere wet- en regelgeving ten aanzien van opslag en ook de controle hierop. Samen met 7 andere vuurwerkimporteurs in Nederland stelt Marcel een landelijk beleid op.

Westland kent 12 vuurwerkverkooppunten waarvan Marcel (De Carlton Vuurwerk) er 3 inneemt en hoofdzakelijk de opslag van vuurwerk aan de Naaldwijkseweg heeft. Letterlijk achter de bloemen en planten zie je een andere wereld die laat zien hoe de vuurwerkopslagplaatsen geregeld zijn. Alles is ingericht om ten tijde van vuurwerkverkoop een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor zowel medewerkers als klanten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker voor de branche. Het preventief informeren van jongeren is een maatregel om veilig en verantwoord vuurwerk afsteken te bevorderen. Zo geeft Marcel sinds enkele jaren voorlichting aan de leerlingen van groep 7 en 8 waarin niet alleen duidelijk wordt gemaakt wat veilig en onveilig vuurwerk afsteken is en ook over waarden en normen.

Marcel onderschrijft het probleem van het illegale vuurwerk dat zorgt voor buitensporige schades. Hij pleit dan ook voor strenger handhaven en de daarbij behorende straffen. Binnen de vuurwerkbranche is er begrip voor het landelijk verbod dat is ingesteld op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen. Het vuurwerk wordt al meer dan een jaar van tevoren ingekocht en de aanwezige voorraad wordt binnenkort opgehaald om te worden vernietigd.

Zowel Marcel als CDA Westland is ervan overtuigd dat de jaarwisseling er over 10 jaar anders gaat uitzien. Een centrale vuurwerk afsteekplaats lijkt vooralsnog niet de gewenste oplossing. Dit leidt weer tot andere risico’s (toename verkeersbewegingen, gebruik van alcohol en verkeer etc.).

Het bezoek wordt afgesloten met het motto ‘De jaarwisseling hoort weer een feest te worden voor iedereen en bij een feest hoort vuurwerk’. De branche zal meewerken aan verbeteringen om dat te realiseren.

Petra Scheffers- van der Lely,

Fractieraadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij: Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk Geen coffeeshop in Westland Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk Vergroting […]