Actueel

HomeActueelJanice weet (gemeente)raad

Janice weet (gemeente)raad

De gemeenteraad heeft een aantal instrumenten om haar taken te kunnen uitvoeren. Een aantal van deze instrumenten is in een vraag-vorm.

Artikel 42-vraag – Verwijst naar artikel 42 in het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Westland. Het Reglement van Orde vormt het document waarin de gemeenteraadsleden de vergaderregels met elkaar hebben afgesproken. Dit is een vraag op papier die raadsleden aan het College van B&W kunnen stellen, die binnen 4 weken beantwoord moeten worden.

Verzoek om informatie/ambtelijke bijstand – Als de informatie die een raadslid nodig heeft erg specifiek is, kan een raadslid aan de griffier vragen of daarover een ambtenaar kan worden gesproken. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden, om betere vervolgvragen te stellen, maar ook om stukken in te zien die geheim zijn.

Rondvraag – Dit is een vraag die bij de vragenronde in de gemeenteraadsvergadering kan worden gesteld of bij een commissievergadering aan het College. Deze wordt vooraf wel toegestuurd, zodat het College een antwoord kan voorbereiden. De vraag moet urgent zijn en niet kunnen wachten op antwoord, zoals een artikel 42-vraag. De vraag wordt dan in de vergadering gesteld en beantwoord.

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je wat meer weten over een bepaald onderwerp? Laat het dan weten aan Janice.

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid