Actueel

HomeActueelKernbezoek Kwintsheul

Kernbezoek Kwintsheul

kwintsheul2016Er gebeurt Veul in de Heul! Deze maand bracht CDA Westland een bezoek aan de kern Kwintsheul. De fractie sprak met Patrick van Kester van Vastgoedprofs.

Tijdens het bezoek kwamen diverse onderwerpen langs, met als belangrijkste de nieuwe supermarkt in Kwintsheul. Van Kester vertelde het hele proces naar de start van de bouw toe en gaf een kijkje in de toekomst. Het is nog onbekend welke supermarkt in het nieuwe gebouw zal komen, wel is bekend dat de supermarkt nog dit jaar z’n deuren zal openen. Verder sprak de fractie over de inrichting van het centrum en de toekomst van Kwintrum.

Ook aan woningbouw is de nodige aandacht besteed. Naast de plannen die buiten het centrum ontstaan bij de Gouw, zijn erconcrete plannen op de locatie ‘de Bieb’ en de locatie Wittebrug, allebei dichtbij het centrum. CDA Westland zal deze processen scherp in de gaten blijven houden. Er gebeurt veul in de Heul!

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Contactpersoon Kwintsheul

Gerelateerd standpunt

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Kern

Speerpunten Kwintsheul

Voor Kwintsheul. Voor elkaar: Snel woningen bouwen voor Heulenaars, jong en oud Woningbouw op locaties Wittebrug, Verkade en De Driesprong Afronding centrum met opening supermarkt Breed aanbod en kwalitatief goed onderwijs op brede school Andreashof Optimaliseren gebruik sporthal Quintus Snelle aanleg van veilige fietsverbindingen tussen De Gouw/Uithof en centrum, school en Quintus Bedrijventerrein Bovendijk herinrichten […]