Actueel

HomeActueelKernbezoek Wateringen

Kernbezoek Wateringen

Als vertegenwoordigers van de Westlandse burgers en ondernemers laten wij ons graag informeren over zaken die spelen. Naast onze koffie-ochtenden, het bijwonen van bijeenkomsten en de vele gesprekken plannen wij ook regelmatig een werkbezoek in.

We bezoeken Westlandse organisaties die ons rondleiden ook met ons delen wat zij belangrijk vinden in de Westlandse politiek en/of waar zij tegenaan lopen.Vrijdag 7 juni bracht een deel van de CDA fractie een bezoek aan de kern Wateringen. Het bezoek startte aan de Maasdijkseweg bij het bedrijf NOBUTEC. Dit bedrijf is actief in de kassenbouw en heeft zich gespecialiseerd in de bouw van tuincentra. We spraken daar met een bevlogen ondernemer die niet alleen oog heeft voor de business maar vooral ook voor de mensen in zijn bedrijf en om zich heen. Hij hield een inspirerend verhaal over zijn leven en wat het leven hem geleerd heeft. Hij ziet het als een missie zijn verhaal verder uit te dragen.

Het tweede bezoek was aan zwembad De Waterman, geleid door enthousiaste vrijwilligers. Met hun inzet krijgen zij het voor elkaar dit zwembad open te houden voor heel veel zwemmers en recreanten uit het Westland. Zij vroegen aandacht voor achterstallig onderhoud waar een financiële bijdrage vanuit de gemeente voor nodig is. Zij deden een dringende oproep  aan de fractie om dit historische zwembad met zijn prachtige ligging in de kern van Wateringen open te houden.

Het was een mooi en inspirerend kernbezoek.

Comments

comments

Gerelateerd standpunt

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]