Actueel

HomeActueelKiezen uit twee kwaden

Kiezen uit twee kwaden

Er zijn weleens momenten dat je als raadslid in tweestrijd staat, je moet kiezen maar de keuze is erg ingewikkeld. Zoals afgelopen week tijdens de Raadsvergadering. In deze vergadering werd er een motie (voorstel) behandeld inzake de verspreiding van reclamefolders.

U weet wel de folders van de plaatselijke middenstand die u wijzen op speciale aanbiedingen. Uit onderzoek blijkt dat veel van deze folders ongelezen in de prullenmand verdwijnen. In de motie werd gevraagd de opt-in regeling in het Westland in te voeren. De opt-in regeling houdt in dat mensen, die ongeadresseerde post willen ontvangen, een ja/ja sticker op hun postbus moeten plakken. Met andere woorden, als er geen sticker op de postbus zit wordt er geen ongeadresseerde post (folders) bezorgt. Een hele sympathieke motie zou ik zeggen. Het voorkomt een heleboel ongelezen folders en afval. Milieuwinst dus, daar kunnen wij als CDA alleen maar achter staan.

Echter, een informatie rondje bij de BIZ (middenstand) leert dat deze folders van levensbelang zijn voor veel plaatselijke winkeliers. Na verspreiding van de folder kan de winkelier de dagen erna direct in zijn winkel merken dat er meer winkelpubliek in zijn winkel aanwezig is. Voor de plaatselijk winkelier zijn deze folders dus nog een belangrijk communicatiemiddel met zijn/haar klanten!

De keuze in de Raadsvergadering was na veel wikken en wegen toch snel gemaakt. Steun voor de middenstand was op dit moment belangrijker dan minder folders in de prullenmand. Op dit moment heeft de middenstand het erg lastig om stand te houden tegen oprukkende internetaankopen. Minder folders van de middenstand betekent dan ook al snel meer internetaankopen.

Als u dan bedenkt dat pakjes worden rondgebracht in vaak oude vervuilende auto’s, waardoor een deel van de bovengenoemde milieuwinst vervalt, wordt onze keuze duidelijker. Leegstand van winkels bestrijden en het dorp gezellig houden dat is een belangrijk statement voor het CDA.

Uit twee kwaden kiezen is niet altijd makkelijk, maar in dit geval, denk ik, dat dit goed gelukt is.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]