Actueel

HomeActueelOproep Kinderpardon in gemeente Westland

Oproep Kinderpardon in gemeente Westland

In Westland moeten we opkomen voor de rechten van het kind! Kinderen die hier geboren en getogen zijn verdienen het om kansrijk om te groeien. Maar ook asielkinderen die verstrikt zijn geraakt in jarenlange asielprocedures verdienen het om beschermd te worden. Er zijn kinderen die na vijf jaar verblijf in Nederland alsnog uitgezet worden naar het geboorteland. CDA Westland wil samen met Groen Links Westland dat het college zich aansluit bij het Kinderpardongemeentes waardoor er een betere oplossing voor deze kinderen kan komen. Onder andere door het versnellen van de asielprocedures.

 

Motie Kinderpardongemeente

De gemeenteraad van Westland, in vergadering bijeen op 22 januari 2019

Constaterende dat:

* Er in onze samenleving gezinnen met kinderen verblijven die een afwijzing op de kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) hebben gekregen of die nog een lopende aanvraag hebben;

* Het meewerkcriterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast dat de afgelopen jaren bijna alle in Nederland gewortelde kinderen een afwijzing kregen;

* Het belang en de rechten van kinderen beter geborgd moeten worden in asielprocedures, waardoor de toekomst van deze kinderen prioriteit heeft;

Overwegende dat:

* Er in veel gemeenten brede steun bestaat om de kinderen die hier langer dan vijf jaar geworteld zijn, te laten blijven, mede omdat de lokale gemeenschap hun thuis is geworden.

* De Kinderombudsman zich al eerder uitsprak voor een kinderpardon dat recht doet aan hier gewortelde kinderen, met name omdat het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van kinderen geweld aandoet;

Verzoekt het college:

* Zorg te dragen dat Westland zich aansluit bij de andere kinderpardongemeenten, door (eventueel via de VNG) bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en de regering met klem op te roepen werk te maken van het inkorten van de asielprocedures.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Westland,
Jenny Vermeer- de Smit

Fractie Groen Links Westland
Ulbe Spaans

Comments

comments

Post Tags - , ,

Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]