Actueel

HomeActueelKnelpunten bedrijventerrein Kwintsheul

Knelpunten bedrijventerrein Kwintsheul

Regelmatig heeft de fractie van CDA Westland al aandacht gevraagd voor de veranderde situatie en een aantal daardoor opgetreden knelpunten m.b.t. de aanleg van de ecologische zone langs de Lange Watering in Kwintsheul en de daarnaast liggende nieuwe ontsluitingsweg (Van Luyklaan). Naast de algemene tevredenheid van deze ontwikkeling zijn inmiddels ook veel van die knelpunten afgehandeld, of worden nu afgehandeld zoals de aanleg van het fietspad vanuit de Bovendijk uit Wateringen in de bocht van de weg naar de fietsbrug over de Lange Watering. Ook hiermee zal de verkeersveiligheid behoorlijk vergroot worden!

Neemt niet weg dat er toch een aantal knelpunten overblijven die wij hebben voorgelegd:

  1. Het fietsverkeer op de Bovendijk door het bedrijventerrein  moet nu over dezelfde onoverzichtelijk weg rijden als het vrachtverkeer en het normale autoverkeer van en naar de Van Luyklaan. Met een beetje pech heeft men dan ook nog te maken met lossende vrachtauto’s die bijvoorbeeld een moeilijk  zichtbare laadklep hebben uitstaan (zie foto). Bekend is ook (ondanks dat de ergste kuilen zijn weggewerkt) dat de weg zeer hobbelig blijft, een euvel waar vooral tuinders last van hebben die producten naar de veiling moeten brengen. Al met al een voor fietsers richting Heulweg en van daaruit naar Wateringen niet ongevaarlijke rit.
  • Is het mogelijk om een geheel nieuw fietspad aan te leggen tussen het bedrijventerrein en het gebied dat ooit bestemd was als Westlandse Zoom locatie (ten noorden van het bedrijventerrein)? Fietsverkeer richting dorp Kwintsheul en Naaldwijk kan dan standaard over de fietsbrug naar de Lange Wateringkade en fietsverkeer richting Wateringen dat via de Heulweg wil rijden over dit nieuwe fietspad. Hierdoor blijft nog maar heel weinig fietsverkeer op dit deel van de Bovendijk door het bedrijventerrein over!
  • Is het mogelijk om dit deel van de Bovendijk geheel opnieuw in te richten waarbij ook beter rekening gehouden wordt met laden en lossen van vrachtwagens en waarbij dan de straat ook echt geëgaliseerd kan worden?

2. De van Luyklaan is in basis aangelegd om doorgaand vrachtverkeer door de kernen van Kwintheul en Wateringen tegen te gaan. Dat betekent dat de trailers op en neer moeten rijden van en naar de Veilingroute. Er ontbreekt echter een keerlus op het bedrijventerrein waardoor de trailers dus altijd moeten steken om om te keren. Dat dit niet geheel ongevaarlijk is moet duidelijk zijn.

Uitwerken van het beoogde bedrijventerrein als onderdeel van de oude revitalisering plannen achter Veldhoven biedt hier kansen voor. Er zou dan een mooie rondweg gerealiseerd kunnen worden.

  • Bent u het met CDA Westland eens dat er een mogelijkheid voor keren door de trailers binnen het bedrijventerrein gerealiseerd moet worden?
  • Zijn er nog steeds plannen om de oude plannen uit te werken en zo ja, wanneer kan dit actueel worden?
  • Biedt dit dan de mogelijkheid om een rondweg te maken waarbij dan tegelijkertijd het keren van trailers geen problemen meer hoeft te zijn?

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Kwintsheul

Voor Kwintsheul. Voor elkaar: Snel woningen bouwen voor Heulenaars, jong en oud Woningbouw op locaties Wittebrug, Verkade en De Driesprong Afronding centrum met opening supermarkt Breed aanbod en kwalitatief goed onderwijs op brede school Andreashof Optimaliseren gebruik sporthal Quintus Snelle aanleg van veilige fietsverbindingen tussen De Gouw/Uithof en centrum, school en Quintus Bedrijventerrein Bovendijk herinrichten […]