Actueel

HomeActueelKuddegedrag

Kuddegedrag

Zoals velen van u heb ik de laatste weken veel voor de televisie gezeten en trouw de berichten van het kabinet en de daarbij behorende toelichtingen van NOS Op1 en andere programma’s gezien. Soms valt dan ineens op dat mensen echte kuddedieren zijn, niet alleen in gedrag maar ook in taalgebruik. Het valt op dat sommige zinnen wel heel vaak genoemd worden. De woorden die bij mij bleven hangen waren: “een hart onder de riem steken”, dit betekent iemand moed inspreken. De uitdrukking stamt uit de tijd dat in het leger de soldaten een riem over het hart droegen. Het hart hier verwijst hier naar moed. Op zich een mooie uitspraak maar als deze tientallen keren gebruikt wordt, begint de uitspraak bij mij toch wel aan kracht te verliezen. Het gaat dan zelfs tegenstaan, de Nederlandse taal is zo rijk aan woorden en uitdrukkingen dat variaties toch wel te maken zijn. Synoniemen zijn: “bemoedigen, aansporen, zet hem op!, op naar een goede afloop!”. Verandering van spijs doet eten!

Komende weken zal ons college en de gemeenteraad zich buigen over de begroting 2021 voor de gemeente Westland. Door de vele problemen en uitdagingen zal er veel moed en durf nodig zijn om de juiste keuzes te maken om alle mensen, bedrijven en organisaties, daar waar mogelijk, te helpen. De financiële middelen zijn te beperkt om de grote financiële gaten te dichten die deze afgelopen periode ontstaan zijn. Er zal veel wijsheid nodig zijn om deze begroting en de daarbij behorende plannen goed uit te werken, met als doel om het Westland verder te helpen. Om nog maar één keer met de bekende woorden te sluiten: “Hierbij wil ik het college en de gemeenteraad een hart onder de riem steken om deze periode goed en vruchtbaar met elkaar samen te werken”.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Comments

comments