Actueel

HomeActueelLastige Keuzes

Lastige Keuzes

In de gemeenteraad wordt op 12 december gesproken over de toekomst van De Leuningjes. Het definitieve raadsvoorstel houdt het volgende in:

  • Kosten renovatie decorbouwvariant 1.800.000 €

  • Onvermijdelijk bijkomende kosten 960.000 €

  • Totale kosten 2.760.000 €

De geplande looptijd voor deze investering is 10 jaar. Het college meldt dat zeker in de eerste jaren extra financiële ondersteuning nodig zal zijn om tot een rendabele exploitatie te komen. Dit betekent dat zo’n € 3.000.000 voor 10 jaar (€ 300.000 per jaar) nodig is om De Leuningjes te herstarten.

De Leuningjes is dan basaal ingericht, wat betekent dat huurders afhankelijk van hun specifieke wensen nog eigen (licht- en geluids)apparatuur en meubilair moeten bijhuren.

Het college heeft als voorwaarde genoemd dat het huidige bestuur een professionele organisatie dient in te zetten om zo een rendabele exploitatie mogelijk te maken. De wethouder en het bestuur van De Leuningjes hebben elkaar echter nog steeds niet gesproken. Of er dus straks een krachtig bestuur met een professionele organisatie zal zijn, is nu nog onzeker.

Tegelijkertijd biedt het college een stedenbouwkundige visie voor het centrum van Poeldijk aan. Die visie lijkt zich uit te spreken voor het versterken van de Voorstraat (appartementen en gezelliger inrichting) en de omgeving van de Bartholomeuskerk (inclusief Witte Brug). In deze visie wordt de locatie-Leuningjes bestemd voor wonen en een park. Uiteraard hangt aan deze visie ook een flink prijskaartje.

Ook het parochiebestuur heeft zijn plannen. De kerk wordt opnieuw ingericht. Het liturgisch deel wordt afgezonderd en blijft bestemd voor de kerkelijke vieringen. Het grootste deel van het middenschip wordt “ontwijd” en ingericht voor culturele bijeenkomsten. De pastorie krijgt een nieuwe bestemming. Het parochiebestuur wenst deze plannen op korte termijn uit te voeren en heeft daar ook zelf de financiële middelen voor over. Voor het parochiebestuur is deze investering overigens absoluut noodzakelijk, omdat op termijn het kerkgebouw niet te exploiteren zal zijn zonder extra inkomsten.

Zo staan we voor een lastige keuze. Nu een definitief besluit nemen over de herstart van De Leuningjes kan betekenen dat andere ontwikkelingen in het centrum op de lange baan geschoven worden. De Leuningjes en de kerk worden dan ongetwijfeld elkaars concurrenten. Om De Leuningjes rendabel te maken zullen er naast het onderdak bieden van de Poeldijkse verenigingen veel feesten, popconcerten en congressen georganiseerd moeten worden, met de nodige (parkeer)overlast. Maar ook de plannen van de kerk zullen daar extra parkeerdruk opleveren. De gemeente staat ook voor de vraag of extra subsidie aan De Leuningjes niet tot scheve gezichten leidt bij andere zaalexploitanten in Westland die wél hun eigen broek moeten ophouden.

Het kerkbestuur pleit voor een eerlijk speelveld: de Leuningjes met veel gemeenschapsgeld ondersteunen, terwijl de kerk alles zelf moet ophoesten, wordt oneerlijk genoemd.

CDA Westland heeft veel moeite met zo’n groot bedrag voor een toch onzekere toekomst van De Leuningjes. De versterking van het centrum, zoals ook de initiatiefgroep Hart voor Poeldijk bepleit, heeft onze voorkeur.

Heeft u suggesties? CDA Westland luistert graag naar u. Marcel Zuidgeest, marcel@cdawestland.nl Piet Vreugdenhil, pavreugdenhil@gmail.com; fractie@cdawestland.nl

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Kern