Actueel

HomeActueelMaak het kerkplein in Ter Heijde multifuntioneel!

Maak het kerkplein in Ter Heijde multifuntioneel!

1009px-N-H_kerk_Ter_HeijdeNaast de huidige aandacht voor de centrale dorpspleinen in ’s-Gravenzande en Naaldwijk, vragen wij nu uw aandacht voor het kerkplein in Ter Heijde. Ook in deze parel achter de duinen willen Heijers het plein graag gebruiken voor ontmoeting. Zeker nu er door de recente nieuwbouw veel nieuwe mensen en (jonge) gezinnen in Ter Heijde zijn komen wonen, is een centrale ontmoetingsplaats in de buitenruimte gewenst.

Daarnaast is Ter Heijde een echte kustplaats, dichter bij het strand kan men in Nederland nagenoeg niet wonen. Bedoeld plein ligt rechtstreeks aan een strandopgang. Ook om die reden zou een meer recreatieve functie van het kerkplein logisch zijn. Die functie ontbreekt nu , op een lichte horecavergunning voor surfschool Dreams na.

Het kerkplein wordt nu eigenlijk alleen gebruikt om auto’s te parkeren maar is officieel geen parkeerplaats. Met het, al dan niet deels, autovrij maken van het plein zou het plein multifunctioneel gebruikt kunnen worden voor ontmoeting, recreatie en kleine en lokaal georganiseerde evenementen. Zowel voor de inwoners van Ter Heijde als voor kustbezoekers. Volgens CDA Westland zou die benadering ook goed passen in de Westlandse visie om onze kust meer te promoten.

CDA Westland is bekend met ideeën van omwonenden om het plein anders in te richten. Inmiddels is ook bekend dat op de locatie van gebouw Irene woningen gebouwd gaan worden. Het lijkt ons nu de juiste tijd om over een andere inrichting van het plein na te denken.

Uiteraard zal rekening gehouden moeten worden met de kerkgangers die het plein gebruiken als parkeerplaats. Parkeren bij de kerk op zondagen moet voor hen mogelijk blijven.

Met het invoeren van vrij parkeren langs de Westlandse kust, waar CDA Westland een groot voorstander van is, zal de parkeerdruk in Ter Heijde zelf afnemen en zou het autovrij of –luw maken van het plein ook geen probleem opleveren op zomerse dagen. Het naast Ter Heijde gelegen grote parkeerterrein bij het Molenslag komt dan immers beschikbaar als gratis parkeerplaats voor strandbezoekers.

 

De fractie heeft daarom de volende vragen aan het college gesteld:

1. Is het plein, buiten de vaste kerktijden om, autovrij te maken zodat het plein multifunctioneel gebruikt kan worden voor zowel de Heijers zelf als voor kustbezoekers?

2. Zo ja, wilt en kunt u in samenspraak met omwonenden en inwoners daar plannen voor maken?

3. Bent u bereid om daarvoor dan ook de benodigde vergunningen te verlenen?

Comments

comments


Contactpersonen

Contactpersoon Ter Heijde

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Kern

Speerpunten Ter Heijde

Voor Ter Heijde. Voor elkaar: Geen strandhuisjes Parkeren verbeteren door onder andere gratis parkeren op Molenslag Horecapleintje stimuleren voor meer ontmoeting Respijthuis “Strandgoed” meer benutten als tijdelijke locatie voor acute revalidatie De Wielepet multifunctioneler maken Verbinding maken vanuit Ter Heijde naar parkeerplaats Molenslag (Onderzoek naar) doortrekken van topduinfietspad langs Ter Heijde Naast topduinfietspad ook een […]