Actueel

HomeActueelMobiliteitsvisie Westland 2040 vastgesteld

Mobiliteitsvisie Westland 2040 vastgesteld

In de raadsvergadering van december heeft de Gemeenteraad van Westland unaniem de mobiliteitsvisie Westland voor het jaar 2040 vastgesteld. De fractie van CDA Westland wilde bij de behandeling van de vaststelling daarvan in ieder geval een tweetal punten stevig markeren, te weten de goede ontwikkeling m.b.t. e-bikes in relatie met goede fietspaden en een zo snel mogelijke aanleg van een Lightrail door Westland. En tevens kenbaar maken dat het heden niet vergeten mag worden om huidige knelpunten toch ook snel op te lossen.

Voorzitter,

Als er iets aan verandering onderhevig is dan is dit wel de mobiliteit. Voor vaststelling ligt vandaag de mobiliteitsvisie 2040 voor, een visie dus hoe wij op dit moment aan zouden kunnen kijken tegen de mobiliteit in zowel 2030 als 2040. Een 10 en 20 jaar verder dus.

Dat dit heel moeilijk is, is ook te vertalen naar het verleden. Een ruime 20 jaar geleden waren er bijvoorbeeld nog geen Wippolderlaan en Westlandroute en ging al het verkeer vanaf de A4 via Voorburg en/of Plaspoelpolder naar Westland dwars door het centrum van Wateringen. Hadden wij toen al kunnen bedenken dat de Wippolderlaan zo druk zou gaan worden dat er nu hoogstnodig al weer een verbreding moet gaan komen en dat de afslagen ongelijkvloers zullen worden om de doorstroming op peil te kunnen houden? Ik denk dat niet!

En wat te denken van het bestaan van e-bikes een 20 jaar geleden waardoor tegenwoordig een heel nieuw potentieel fietsgebruikers wordt aangeroerd. Een reden waardoor nu volop plannen uitgewerkt en gerealiseerd worden voor metropolitane fietspaden. Een goede ontwikkeling om daarmee ook veel mensen uit de auto te halen en bijvoorbeeld tevens een mooie stap te zetten in de te behalen klimaatdoelen! En wie weet wat de toekomst nog meer aan verrassingen te brengen heeft?!

Dan is het goed dat er nu een uitgebreide visie voorligt met een beschrijving van de huidige stand van zaken en dat er met de huidige toekomstverwachtingen naar een beeld gezocht wordt om een juiste afstemming te krijgen tussen wonen, economie, leefbaarheid en mobiliteit!

Voorzitter, onze fractie vindt dat deze mobiliteitsvisie aan die opzet goed voldoet. Nog geen echt concrete plannen voor de verre toekomst, maar wel uit te werken richtingen die worden aangegeven waaraan wij moeten gaan denken en waarvoor als vervolg uitvoeringsplannen zullen worden opgesteld.

Wij leven echter niet alleen in de toekomst. Ook nu zijn er knelpunten die snel opgelost moeten worden, al dan niet nog opgesomd in het oude Westlands Verkeer en Vervoersplan. Wij kijken dan ook uit naar het Wegcategoriseringsplan in 2020, waarin volgens de beantwoording in de commissie Ruimte dit soort problemen op kortere termijn zullen worden opgepakt.

In de laatste MRDH vergadering van de adviescommissie van de vervoersautoriteit werd ook een presentatie gegeven over het gebruik van Openbaar vervoer in de gehele metropool Rotterdam – Den Haag. Wat daarbij in het bijzonder opviel is dat het metrogebruik in Rotterdam beduidend groter is dan al het andere openbaar vervoer van tram en bus in Den Haag en Rotterdam bij elkaar opgeteld.

Wat ik ermee wil zeggen is dat een heel vroege investering in goed en snel railvervoer (en dat was gebeurd in Rotterdam en vele andere grote Europese steden) dit heel veel andere mobiliteit van de weg haalt.

U snapt dat ik hiermee ook doel op een zo snel mogelijk vaart maken met plannen voor een Lightrail door Westland over onze centrale as, een mobiliteitsoplossing waardoor bijvoorbeeld ook andere mogelijke oplossingsrichtingen uit de visie voor 2040 wel eens niet meer nodig zouden kunnen blijken te zijn.

Afsluitend, CDA Westland stelt deze mobiliteitsvisie tevreden vast en hoopt snel wat uitvoeringsplannen tegemoet te kunnen zien.

Jan van Rossum,

Raadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]