Actueel

HomeActueelMondkapjes duur?

Mondkapjes duur?

Verstrekken van mondkapjes voor minima in Westland

Op 13 oktober is het dringende advies gedaan om in de strijd tegen Corona mondkapjes te gaan dragen in openbare binnenruimtes. Ook voor contactberoepen is verzocht om mondkapjes te gaan dragen. Helaas is niet iedereen in de financiële positie om mondkapjes aan te schaffen.

CDA Westland vindt het belangrijk dat het dringende advies van de overheid opgevolgd kan worden en vinden het zinvol dat het dragen van mondkapjes gestimuleerd zou moeten worden ook door de gemeente.

  • Kunnen er mondkapjes beschikbaar worden gesteld voor minima? Kan het college in overleg gaan met de voedselbank om te kijken of er mondkapjes meegegeven kunnen worden in de voedselpakketten?

Namens de fractie van CDA Westland

Anja van der Eijk

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]