Actueel

HomeActueelMultifunctioneel speelveld in Hofpark!

Multifunctioneel speelveld in Hofpark!

In 2016 heeft de gemeenteraad 3,75 miljoen euro vrijgemaakt voor een leefomgevingsfonds om Westland meer leefbaar te maken. Er zijn daarbij 40 projecten op het gebied van Groen, recreatie en speel-/sportvoorzieningen in de openbare ruimte vastgesteld die aangepakt zouden worden.

Voor Wateringen waren dat de volgende 3 projecten:

  1. Vergroenen van Vliethof en Plein (in 2020 is de scope gewijzigd naar het vergroenen van alle winkelgebieden in Westland…)
  2. Aanpassing van de basketbalkooi Nassaustraat naar een voorziening met een breder doel door o.a. volwaardig te kunnen voetballen door alle leeftijdsgroepen.
  3. Aanleg van een Fitnessplek Hofpark in combi met natuurlijk spelen / skatebaan.

Ook de aanpassing van de basketbalkooi kreeg uiteindelijk een ander doel. In plaats van behoud van een grote sportvoorziening voor alle leeftijdsgroepen heeft het college gekozen voor een kleine kooi, bestemd voor alleen de jeugd t/m 12 jaar, omgeven door veel groen. Om dit voor de oudere en voetballende jeugd te compenseren moest er dus wel “wat” gebeuren in Wateringen!

Deze maand heeft de gemeenteraad moeten besluiten over invulling van het restantbedrag in het leefomgevingsfonds. In het raadsvoorstel bleek dat het project “Fitnessplek Hofpark” definitief geschrapt was uit de lijst met nog uit te voeren projecten. Volgens de motivatie zou er bij aanleg ervan grond geroerd moeten worden, en dat zou niet kunnen vanwege de status van rijksmonument die het Hofpark heeft.

Voor CDA Westland reden om de conclusie te trekken dat er voor Wateringen op het gebied van spel- en sportvoorzieningen dan niets verbeterd zou worden en deze zelfs verslechterd (ontmanteling basketbalkooi). Om dat te kunnen omdraaien moest de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college wijzigen. CDA en GBW hebben daarom de gemeenteraad de keuze voorgelegd om het project “fitnessplek Hofpark” niet te schrappen maar om die eenvoudig te realiseren op het bestaande hobbelige voetbalveldje door die met kunstgras op te hogen. Van “roeren in de grond” is dan ook geen sprake meer! Daardoor ontstaat er een multifunctioneel sportveld welke bij bijna alle weersomstandigheden te gebruiken is door vele doelgroepen zoals omringende scholen, BSO, bootcampgroepen, en dus ook voor een volwaardig partijtje voetbal.

Een paar doelstellingen uit het leefomgevingsfonds zijn dan toch alsnog te verwezenlijken in Wateringen, waaronder ook de aanleg van stevig groen bij de nieuwe kooi! Bovendien is dit basisidee ook al vorig jaar voorgesteld door de Jongerenraad en jongerenwerk (Cruyffcourt) en was dit een van de ideeën die 3 jaar geleden verzameld zijn in de enquête over een nieuwe invulling van het Hofpark.

De gemeenteraad heeft dit voorstel uiteindelijk aangenomen met 26 stemmen voor (CDA, GBW, VVD en LPF) en 13 stemmen tegen. De voorstemmende fracties zijn ervan overtuigd dat dit besluit ook de leefbaarheid in Wateringen zal verbeteren voor sport en spel in de buitenlucht! Bovendien zou ook nog een mooie groene haag om het nieuwe in te richten veldje geplant kunnen worden waardoor de beleving ook al beter zal zijn dan nu met een kaal en (bij regen) modderig grasveldje. Taak van het college om nu een mooie invulling te geven aan dit project!

Wij zijn er blij mee dat de meerderheid van de gemeenteraad ons voorstel gesteund heeft!

Jan van Rossum,

CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]