Actueel

HomeActueelNieuwe regeling ontlasten mantelzorger: respijtzorg

Nieuwe regeling ontlasten mantelzorger: respijtzorg

CDA Westland heeft schriftelijke vragen gesteld over het sparen van respijtdagen, een nieuwe voorziening binnen de WMO. In de beantwoording van deze vragen legt het college uit hoe deze nieuwe regeling werkt.

Voor inwoners van Gemeente Westland is het mogelijk om 3, 6 of 9 etmalen per maand aan te vragen en deze gedurende een jaar op te sparen. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor respijtzorg voor cliënten met een lichtere zorgvraag waarvan de mantelzorger overbelast dreigt te raken. Alle mantelzorgers en hun naasten die overbelast zijn, of dreigen te raken, kunnen in aanmerking komen voor respijtzorg. Dit ondersteunt cliënten en mantelzorgers bij het langer zelfstandig wonen.

Voor de vraag naar respijtzorg-logeren kunnen de cliënt en de mantelzorger een melding doen bij de gemeente. Een Wmo-consulent brengt in een gesprek samen met de cliënt en de mantelzorger de mate van overbelasting, de vraag naar respijtzorg en mogelijk andere ondersteuning in kaart. De afspraken worden door de consulent en cliënt vastgelegd in het ondersteuningsplan. Deze afspraken gaan over de draagkracht van de mantelzorger, de aanwezigheid van een netwerk en over de mogelijke inzet van respijtzorg-logeren voor het ontlasten van de mantelzorger. Geïnteresseerden kunnen telefonisch of via de website contact opnemen met Gemeente Westland.

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]