Actueel

HomeActueelOmgevingsvisie voor Westland is door gemeenteraad vastgesteld

Omgevingsvisie voor Westland is door gemeenteraad vastgesteld

In de raadsvergadering van 8 december heeft de gemeenteraad haar visie op de toekomst van de gemeente Westland vastgesteld. Die toekomstvisie moest opnieuw opgesteld worden in het kader van de nieuwe omgevingswet welke nu op 1 januari 2021. Met die omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Iedereen, zowel individueel, als bedrijf, als in groepsverband of vereniging, als de gezamenlijke politiek, heeft mee kunnen doen en denken hoe men erover denkt hoe de toekomst er voor Westland uit moet gaan zien en wat daarbij de richtvisie is om die te gaan bereiken.

Dat betekent dus ook dat er dan in de visie een compromis gevonden moest worden in alle belangen die via participatie zijn ingebracht. Jammer dat, als die specifieke inbreng van participatie niet het gewenste resultaat heeft gehad, dit soms dan wordt opgevat als dat de gemeente niet naar participatie luistert. Wij zijn van mening dat deze visie een mooi compromis is geworden van alle belangen!

Wij stellen tevreden vast dat de Greenport, zowel het glascluster zelf als alles wat daaraan gerelateerd is, voor Westland belangrijk is en moet blijven. Dat zeggen wij niet omdat dit alleen voor Westland goed is, maar ook omdat Greenport Westland een veel groter regionaal en landsbelang dient die niet verloren mag gaan. Daarom is het ook goed vast te stellen dat wij m.b.t. woningbouw ook niet verder kunnen gaan dan het “alternatief Midden”, ofwel wij accommoderen de autonome groei van onze inwoners en maken een kwaliteitssprong voor wat betreft de mismatch in woningen en de groen/blauwe inrichting. Dit laatste ook om Westland voor onze bewoners aantrekkelijker te maken, en natuurlijk ook om als Westland stappen te kunnen zetten in de opgaven voor klimaat- en milieuverbetering.

Wij moeten tenslotte ergens mee beginnen, ook al weten wij dat er nieuwe grote ontwikkelingen aan zitten te komen. Zoals hoogst waarschijnlijk ook bij en in  het Flora Holland gebied. Het is daarom ook goed dat er nu al vastgesteld is  dat er eind volgend jaar al geëvalueerd zal worden waarna desgewenst of noodzakelijk de nieuwste ontwikkelingen verwerkt zullen worden in dit levend document waarna begin 2022 weer een nieuwe versie aanwezig zal zijn. Voor nu is deze omgevingsvisie in ieder geval een goede toekomstbeschrijving zoals die nu met de huidige gegevens ingevuld kan worden.

Wij constateren in het algemene recreatiedeel van de visie dat er terecht wordt opgemerkt dat er in Westland ook nog ruimte moet zijn voor een grootschaliger camping. Als CDA denken wij daarbij in de eerste plaats aan een kustcamping in Monster, zijnde ook een kustdorp met dus mogelijkheden voor recreatie aan de kust zonder dat dit de kust of duingebied hoeft aan te tasten. Die wens ligt ook in lijn met eerdere uitspraken van de gemeenteraad dat er een vervanging voor camping Molenslag moet komen. 

Wij hopen dat u in de tijd voorafgaand aan de evaluatie eind volgend jaar hier al dan niet aftastend meer concreet over kunt worden.

Fractieleden,

CDA Westland

Comments

comments