Actueel

HomeStandpuntenOndernemen

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom:

 • Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers
 • Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra
 • Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen
 • Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren
 • Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan herontwikkelen naar woningbouw
 • Blijven inzetten op versterking Westland als agro-logistiek cluster
 • Aantrekken bedrijven, liefst hoogwaardige, innovatieve, niet strikt beperkend tot agro-logistiek indien er voor Westland een toegevoegde waarde is.
 • Voortzetting internationalisering in samenwerking met vergelijkbare initiatieven, open armenbeleid, verbeteren vestigingsklimaat, stimuleren van startups
 • Bestemmingsplannen bieden meer ruimte voor sectoroverstijgende concepten (bijvoorbeeld: biobased economy, hergebruik afvalstoffen, robotica, domotica)
 • Doelstellingen uit de toekomstvisie Roadmap Next Economy omarmen en mede uitvoeren (samenwerking met andere gemeenten op gebied van water en energie, vervoer en mobiliteit)
 • Middelen beschikbaar stellen voor Westland Agenda III (fonds voor verbetering ondernemersklimaat)

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Werken

Werken is belangrijk. Het zorgt er voor dat je erbij hoort en levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is nodig. Daarom willen wij: Stevige inzet op toeleiding naar werk van nieuwkomers (geen vrijblijvendheid of te lang uitgaan van eigen kracht; pas als bewezen is dat betrokkene het op eigen kracht kan, dan langzaam loslaten; […]

Recente artikelen

Kernbezoek Wateringen

Als vertegenwoordigers van de Westlandse burgers en ondernemers laten wij ons graag informeren over zaken die spelen. Naast onze koffie-ochtenden, het bijwonen van bijeenkomsten en de vele gesprekken plannen wij ook regelmatig een werkbezoek in. We bezoeken Westlandse organisaties die ons rondleiden ook met ons delen wat zij belangrijk vinden in de Westlandse politiek en/of […]

Vervolgvragen feestweek Naaldwijk

Wij mochten gisteren antwoord op onze vraag over de feestweek in Naaldwijk ontvangen van het college. Wij danken het college voor die snelle beantwoording. Dit antwoord heeft ons en verschillende anderen echter verbaasd. Met name het standpunt van het college dat BIZ Naaldwijk dé organisator van de Naaldwijkse feestweek zou zijn en de ondernemers en […]

Beperk snelheid marktplein ‘s-Gravenzande

Tijdens gesprekken over de nieuwe inrichting van het Marktplein in ’s-Gravenzande is meerdere malen gesproken over het nemen van snelheid beperkende maatregelen aan het begin en het einde van de rijbaan langs het Marktplein, zodat het verkeer daar alleen stapvoets kan rijden. Twee weken geleden zagen wij echter dat er een zeer flauwe drempel is […]

Pieter Omtzigt: 30.000 bedrijven gaan last krijgen van Brexit

Zeker 30.000 bedrijven in Nederland gaan last krijgen van de Brexit. Dat zei Pieter Omtzigt tijdens het Brexitontbijt in Honselersdijk. Op uitnodiging van CDA Westland bracht Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt een bezoek aan Fleurcenter, Royal Flora Holland. De vele aanwezigen werden geïnformeerd over de Brexit en de gevolgen daarvan. Over een jaar valt een definitief […]

Meld je hier aan voor het Brexitontbijt met Pieter Omtzigt

Op woensdag 7 maart organiseert CDA Westland een Brexit ontbijt voor Westlandse ondernemers. Tijdens dit ontbijt zal Pieter Omtzigt (CDA) spreken en ondernemers uitdagen om zich voor te bereiden op de Brexit. Kan je je wel voorbereiden? Als kamerlid richt Pieter Omtzigt zich met name op het terrein van financiën, pensioenen, belastingen en Europese Zaken. […]

Voorkom leegstand van winkels met een verordening

Recent is onze fractie benaderd door MKB Westland en winkeliers over de (soms jarenlange) leegstand in winkelgebieden. De centramanager van MKB Westland heeft als belangrijke opdracht om de gesprekken hierover te voeren met de pandeigenaren. Het hebben van een leegstandverordening zou een steun in de rug kunnen betekenen bij het voeren van deze gesprekken. In […]