Actueel

HomeStandpuntenOndernemen

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom:

 • Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers
 • Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra
 • Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen
 • Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren
 • Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan herontwikkelen naar woningbouw
 • Blijven inzetten op versterking Westland als agro-logistiek cluster
 • Aantrekken bedrijven, liefst hoogwaardige, innovatieve, niet strikt beperkend tot agro-logistiek indien er voor Westland een toegevoegde waarde is.
 • Voortzetting internationalisering in samenwerking met vergelijkbare initiatieven, open armenbeleid, verbeteren vestigingsklimaat, stimuleren van startups
 • Bestemmingsplannen bieden meer ruimte voor sectoroverstijgende concepten (bijvoorbeeld: biobased economy, hergebruik afvalstoffen, robotica, domotica)
 • Doelstellingen uit de toekomstvisie Roadmap Next Economy omarmen en mede uitvoeren (samenwerking met andere gemeenten op gebied van water en energie, vervoer en mobiliteit)
 • Middelen beschikbaar stellen voor Westland Agenda III (fonds voor verbetering ondernemersklimaat)

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Werken

Werken is belangrijk. Het zorgt er voor dat je erbij hoort en levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is nodig. Daarom willen wij: Stevige inzet op toeleiding naar werk van nieuwkomers (geen vrijblijvendheid of te lang uitgaan van eigen kracht; pas als bewezen is dat betrokkene het op eigen kracht kan, dan langzaam loslaten; […]

Recente artikelen

Promoot Westland op zuil Honderdland

Rondvraag commissie EFO van Oktober 2021 Begin 2021 is op het terrein van Honderdland ter hoogte van Westerlee een enorme reclamezuil verschenen. Inmiddels staat de zuil er al geruime tijd, echter zonder veel reclame-uitingen. De zuil staat er enigszins verlaten bij. Al eerder is er in een column de suggestie gedaan om het Westland te […]

Voorjaarsnota

Na een ongekend, bijzonder jaar vanwege de Corona pandemie behandelen wij de voorjaarsnota en de eerste actualisatie. Complimenten Waar onze gemeente, net als alle gemeenten in Nederland, te kampen heeft met grote tekorten vanwege de extreem hoge kosten binnen de jeugdzorg heeft het college ruimte gevonden om extra middelen vrij te maken voor voorzieningen die […]

Opening terrassen

Het Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een lijst opgesteld met gemeenten die de horeca ruimere terrassen hebben toegezegd bij opening. CDA Westland wil graag dat ook de Gemeente Westland gesteld staat, wanneer de toezegging komt dat de horeca haar deuren weer mag openen. Daarnaast hebben ondernemers behoefte aan duidelijkheid. Wij hebben hierom de volgende vragen: […]

Goedkoop is duurkoop

Corona heeft veel duidelijk gemaakt en ook hoe belangrijk het is om gezond te leven en daarmee een goede weerstand op te bouwen. Een goede weerstand voorkomt niet een eventuele besmetting maar kan wel zorgen voor een milder ziektebeeld en hopelijk daarmee een sneller herstel. Om een goede weerstand te bereiken is een gezonde leefstijl […]

Over de muur

Wie herinnert zich niet dit legendarische lied van het Klein Orkest uit de jaren 80 over de verschillen en de zegeningen tussen het communistische -en het kapitalistische systeem? – Stukje uit de ‘s-Gravenzander Met veel bombarie werden die zegeningen toen ten toon gesteld.  Ik moest aan dit lied denken toen ik deze week langs de […]

Ondernemers in geldnood

Kan gemeente ondernemers in nood steunen?

Staat de gemeente in de startblokken om ondernemers te steunen die door Corona in financiële problemen komen? De kans is groot dat ondernemers het steeds zwaarder krijgen. Ook zij hebben recht op schuldhulpverlening. Wij vragen ons af of dit al voldoende geregeld is en of ondernemers überhaupt weten dat zij hier recht op hebben. Daarom […]

“Nieuwe kansen Poeldijk”

De visie van CDA Westland In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politieke partijen in dit nummer het CDA Westland aan het woord over Poeldijk. “Poeldijk is één van de kleinere dorpen van het Westland; een dorp met een rijk verenigingsleven, met name bij Verburch. Dat is belangrijk voor de sociale samenhang binnen het […]

Kernbezoek Wateringen

Als vertegenwoordigers van de Westlandse burgers en ondernemers laten wij ons graag informeren over zaken die spelen. Naast onze koffie-ochtenden, het bijwonen van bijeenkomsten en de vele gesprekken plannen wij ook regelmatig een werkbezoek in. We bezoeken Westlandse organisaties die ons rondleiden ook met ons delen wat zij belangrijk vinden in de Westlandse politiek en/of […]

Is er oneerlijke concurrentie op de Westlandse stranden?

Naar aanleiding van een artikel in AD Westland op 27 februari j.l. vragen wij ons af of hoe het op de Westlandse stranden gaat met oneerlijke concurrentie en activiteiten zonder vergunning. Daarom stelde Jenny Vermeer hier vragen over. Laat dit veld leegE-mail * Bedankt voor uw inschrijving! Controleer de inbox- of spammap nu om uw […]