Actueel

HomeActueelOnderwijs en tuinbouw moeten goed schakelen

Onderwijs en tuinbouw moeten goed schakelen

Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen weet waar ons voedsel vandaan komt. Maar ook dat er in de toekomst genoeg jongeren kiezen voor een baan in de tuinbouw. Provincie en onderwijs moeten nog beter samenwerken om dit doel te bereiken. Innovatie en een goede aansluiting van scholing en arbeidsmarkt zijn hard nodig om onze zo succesvolle tuinbouwsector ook in de toekomst van voldoende arbeidskrachten te voorzien.” aldus Adri Bom-Lemstra, CDA lijstaanvoerster voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart.

Op 6 februari was de relatie tussen onderwijs en tuinbouw onderwerp van gesprek tijdens een werkbezoek van het CDA Agrarisch Platform Zuid-Holland aan de Demokas in Honselersdijk. Docenten van verschillende ‘groene’ onderwijsinstellingen kwamen daar bijeen met vertegenwoordigers uit de politiek en bedrijfsleven.

Enthousiasme en intensief contact tussen school en bedrijfsleven zijn hard nodig. De jeugd heeft ook hier de toekomst. Daarmee kan de tuinbouwsector met haar hoogwaardige kennis ervoor zorgen alle monden die er de komende jaren wereldwijd bijkomen te blijven voeden. Dat moet het visitekaartje worden! De inbreng van politiek, leerkrachten, leerlingen en ondernemers was helder en soms verrassend: “Wie leert er nog van zijn opa radijsjes te zaaien?”

De discussie, geleid door CDA-gemeenteraadslid Karin Zwinkels krijgt zeker een vervolg. Nederland moet wereldwijd voorop blijven lopen in kennis van voedselproductie. Binding van die kennis aan bedrijven geeft werkgelegenheid. Het CDA wil zich daar met een stevige vertegenwoordiging in de Provinciale Staten sterk voor maken.

Comments

comments

Gerelateerd standpunt

Onderwijs

Westland heeft een zeer breed aanbod van scholen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Eisen aan kwaliteit van de gebouwen nemen toe. Ook zijn er nieuwe scholen nodig om het groeiend aantal leerlingen in kernen een plek te bieden. Het onderwijsaanbod moet een goede voorbereiding bieden voor onze toekomstige weknemers. Daarom willen wij: Faciliteren nieuwbouw […]

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]