Actueel

HomeActueelOntwikkelingen aan de Mr. Jan Tuningstraat

Ontwikkelingen aan de Mr. Jan Tuningstraat

Nu het nieuwe gemeentehuis aan de Laan van de Glazen Stad in gebruik is genomen, vallen enkele zaken aan de Mr. Jan Tuningstraat ons op.

  • Achter de Naaldhorst ligt een ernstig verwilderd stuk grond rond een woning.
  • Het voormalig parkeerterrein van het ISW wordt zeer frequent benut door het naastgelegen taxibedrijf. In combinatie met de nu ervaren parkeerdruk worden hier kritische vragen over gesteld. Bewoners melden ons ook dat de sociale veiligheid in de avonduren in het geding is. Geruchten over de aanwezigheid van drugsdealers op het parkeerterrein gaan rond.
  • Op de hoek Druivenstraat-Mr. Jan Tuningstraat (gebied Hoogeland) is nu op de plek van de voormalige tuinbouwschool een braakliggend stuk groen.

Dit leidt tot de volgende vragen aan het college:

  1. Kan het college duidelijkheid verschaffen over de plannen met de drie genoemde locaties?
  2. Hoe kijkt het college aan tegen de aanwezigheid van het taxibedrijf op basis van de huidige inrichting van het gebied? Zijn er regels in dit geval met betrekking tot parkeren op eigen terrein? Is het denkbaar dat de gemeente verkennende gesprekken gaat voeren met het taxibedrijf over een alternatieve locatie?
  3. Is het college op de hoogte van de ervaren sociale onveiligheid van het voormalige ISW-parkeerterrein? Heeft deze locatie al een hogere prioriteit bij handhaving en politie?

Namens CDA Westland,
Piet Vreugdenhil

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]