Actueel

HomeActueelOntwikkelingen in Wateringen en Kwintsheul

Ontwikkelingen in Wateringen en Kwintsheul

Wateringen / Kwintsheul: Het maken van een toekomstvisie op Wateringen is in volle gang. Ook wij hebben gezien dat er heel uiteenlopende, vaak niet te combineren, plannen naar voren gebracht zijn waar bewoners, BIZ en bedrijven/instellingen een mening over konden geven. Binnenkort zal er een eerste uitwerking van alle ingediende ideeën worden voorgelegd aan eerst de gemeenteraad en vervolgens weer aan de bevolking om daar een reactie/zienswijze op te geven. Tot nu toe is dus nog geen enkel (onderdeel uit) een scenario een realiteit.

Uiteindelijk zal de visie worden vastgesteld en zal er een uitvoeringsprogramma met bijbehorend financieel budget worden opgesteld om die visie ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Maar dat laatste zal nog niet voor 2020 zijn waardoor er voor 2020 dan ook nog geen geld vrijgemaakt is. In die visie wordt ook plek ingeruimd voor de Waterman, maar het is in ieder geval geruststellend dat het college heeft aangegeven dat er geen voorziening zal sluiten ondanks de moeilijke financiële positie van de gemeente. Voor 2020 is dan ook weer geld vrijgemaakt om de Waterman open te kunnen houden. 

Voor Kwintsheul worden er goede en mooie stappen gezet om het gebied van de Driesprong een mooie woonomgeving te maken. Maar ook dit kost tijd. Binnenkort zullen de eerste plannen officieel gepresenteerd worden waarna de bekende ruimtelijke ordeningsprocedures zullen volgen om ook daadwerkelijk de nieuwe woonwijk te kunnen bouwen. Voor de nieuwe Heulse wijk De Ranken ziet het ernaar uit dat er nu toch snel een veilige fietsverbinding tot stand kan worden gebracht via de Gouwlaan met een brug over de Gantel! Wij gaan ervan uit dat daarmee de weg vrijgemaakt wordt ook meer kinderen naar de Andreasschool en Quintus te krijgen.

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Kern

Speerpunten Kwintsheul

Voor Kwintsheul. Voor elkaar: Snel woningen bouwen voor Heulenaars, jong en oud Woningbouw op locaties Wittebrug, Verkade en De Driesprong Afronding centrum met opening supermarkt Breed aanbod en kwalitatief goed onderwijs op brede school Andreashof Optimaliseren gebruik sporthal Quintus Snelle aanleg van veilige fietsverbindingen tussen De Gouw/Uithof en centrum, school en Quintus Bedrijventerrein Bovendijk herinrichten […]

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]