Actueel

HomeActueelOnzekerheid omtrent Wet Werk en Zekerheid

Onzekerheid omtrent Wet Werk en Zekerheid

Onlangs is in de Tweede Kamer de wet werk en zekerheid aangenomen. De bekrachtiging van deze wet in de Eerste Kamer moet nog volgen. Er zijn zeker goede elementen van deze wet te benoemen. De intentie van deze wet is om een verbetering tot stand te brengen op de arbeidsmarkt. Er blijkt echter ook een averechtse uitwerking te verwachten.

Deze heeft te maken met de zgn. transitievergoeding (met terugwerkende kracht) en de verregaande verplichtingen voor de werkgevers richting de werknemers. Gevreesd wordt dat dit veel vaste en tijdelijke banen gaat kosten, m.n. in het MKB en de glastuinbouwsector. Een neveneffect zal zijn dat in een tijd van licht economisch herstel er minder financiƫle ruimte zal zijn om te investeren en te innoveren. VNO-NCW en LTO Nederland hebben aangegeven dat deze wet niet het gewenste effect zal hebben voor zowel werkgevers als werknemers.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekende met de nieuwe wet werk en zekerheid?

2. Deelt het college de zorgen dat er een averechts effect ontstaat door de gevolgen van deze wet?

3. Klopt het dat dit voor Westland zou kunnen betekenen dat er vele banen zullen verdwijnen?

4. Heeft het college, net als CDA Westland, vanuit het bedrijfsleven ook deze signalen gehoord?

5. Is het college bereid om dit, zoals CDA Westland al eerder heeft gedaan, onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek?

6. Ziet het college nog alternatieve mogelijkheden om wat betreft deze wet aan “damage-control” te kunnen doen?

 

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

 

Karin Zwinkels

Comments

comments