Actueel

HomeActueelOp de koffie bij minister Hugo de Jonge

Op de koffie bij minister Hugo de Jonge

Afgelopen week waren wij, Anja, Conny en Jenny op uitnodiging van minister Hugo de Jonge aanwezig op het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om samen met andere raadsleden uit het land te spreken over de problemen binnen de jeugdzorg. Immers, niet alleen worden kinderen die hulp nodig hebben niet of niet of tijd geholpen, ook de enorme overschrijdingen van het beschikbare budget zorgen ervoor dat andere taken en zaken blijven liggen of niet kunnen worden uitgevoerd.

Dit landelijke probleem moet deels worden opgelost door een fors hogere bijdrage voor het gemeentefonds, de gelden die gemeenten ontvangen van de rijksoverheid om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd moeten we de discussie gaan voeren waar we als (lokale) overheid wel en niet van zijn. Aan ons de taak om nog kritischer te kijken wat ten grondslag ligt aan de hulpvraag van de jeugd. Mogelijk kunnen een deel van de hulpvragen ondervangen worden door preventieve begeleiding in de opvoeding en het bieden van handvatten aan ouders zodat zij hun kind meer stabiliteit kunnen bieden.  Daarnaast moeten aanbieders en instellingen beter samenwerken zodat er sneller en efficiënter wordt gewerkt. Want uiteindelijk gaat het om één ding: welk kind heeft het hardste zorg nodig en wordt het eerst geholpen.

Anja van der Eijk, Conny Huisman en Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]