Actueel

HomeActueelOpheffen bushaltes in De Lier

Opheffen bushaltes in De Lier

Onze fractie werd op 4 maart 2021 in een bijeenkomst over de MRDH geïnformeerd dat er gesproken wordt om diverse buslijnen anders te laten rijden. Dit is verklaard vanuit de kennis en aanpassingen rondom het COVID-19 virus. De lijnen moeten efficiënter, minder en misschien ook sneller.

Lijn 32 de lijn die van Naaldwijk via De Lier naar Delft CS loopt wordt heel erg omgeleid. De haltes Sportlaan, Diepenburg en MA de Ruyterstraat worden mogelijkerwijs opgeheven. Dit zijn de haltes die precies midden in de dorpskern liggen en van alle kanten omringd worden door woonwijken. De bedoeling lijkt te zijn dat de haltes voor De Lier alleen langs de N223 (provinciale weg) komen te staan. Eea gaat nog verder besproken worden in de diverse gremia (=officiële groep mensen met een bepaalde taak) van de MRDH.

Toch al nu onze vragen aan het college:

 1. Hoe kan de gemeente nog deze tijdelijke maatregel voorkomen?
 2. Welke afwegingen liggen aan deze wijziging ten grondslag?
 3. Wegen de bezuinigingsmiddelen op tegen de extra investeringen voor de halte, verlagen nutsvoorziening De Lier en verkeersveiligheid?
 4. Heeft U zicht op het gebruik van lijn 32 op dit moment in de dorpskern?
 5. Of wordt er dermate weinig gebruik gemaakt van deze route in het dorp dat het aannemelijk is dat de lijn anders gaat lopen en die enkelen maar moeten gaan lopen naar de N223?
 6. Wat is de tijdwinst en de kostenbesparing bij het verkorten van deze lijn? 
 7. Is er rekening gehouden met senioren en passagiers die minder goed ter been zijn? Hoe komen zij over deze veel grotere afstanden bij de haltes?
 8. Is er gedacht aan de gevaarlijke oversteken van de zeer drukke N223, één van de toegangswegen van het Westland?
 9. Is er gedacht aan alle scholieren die met de bus naar het voortgezet onderwijs in Delft en verder gaan? En aan senioren die naar het ziekenhuis moeten?
 10. Is er gedacht aan de grote afstanden vanaf de bushaltes naar alle sportvoorzieningen in De Lier?
 11. Wat is het oordeel van de provincie over deze extra belasting van de N223?
 12. Is er gedacht aan voldoende en toereikende fietsstallingen? We kennen nog de chaotische omstandigheden van een jaar geleden toen er tijdelijke haltes waren bij de Priva.

Namens de fractie van CDA Westland,

Anja van der Eijk- Groeneveld en Cor van der Mark

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]