Actueel

HomeActueelOpnieuw vragen over de bastaardsatijnvlinder

Opnieuw vragen over de bastaardsatijnvlinder

De fractie van CDA Westland komt nog een keer terug op de gegeven antwoorden in de commissie Ruimte vergadering van 24 oktober 2017 m.b.t. de plaag van de rups van de bastaardsatijnvlinder. Wethouder Meijer antwoordde toen in het verlengde van de richtlijnen van het Hoogheemraadschap Delfland dat de overlast, die de rups op met name het strand van Ter Heijde gegeven heeft, gezien moet worden als een al dan niet regelmatig herhalend natuurverschijnsel welke te vergelijken is met de kwallenoverlast. En dat er daarom geen activiteiten zullen plaats vinden om de rups te bestrijden.

Ondertussen hebben ondernemers uit Ter Heijde/Monster, die (mede) afhankelijk zijn van recreatie aan het strand, een brief naar de gemeente en het Hoogheemraadschap geschreven waarin nog eens nadrukkelijk verzocht wordt toch wel alles in het werk te stellen om nog een keer zo’n plaag als afgelopen jaar te voorkomen (zie de bijlage). Daarvoor biedt men ook vrijwilligers aan om mee te helpen de nesten  van de rups/vlinder (veelal op de uiteinden van de duindoorn) te verwijderen en in brand te steken.

Dat de vrees voor een nieuwe plaag terecht is, althans volgens CDA Westland, is al te zien vanaf het duinwandelpad langs Ter Heijde waar nesten weer in grote getalen zichtbaar zijn.

CDA Westland ziet graag, om een nieuwe rupsenplaag te voorkomen, dat deze nieuwe dringende verzoeken nu wel tot resultaat zullen leiden en dat de nesten van de rups/vlinder zo snel mogelijk verwijderd zullen worden voordat deze uit zullen komen.

Daarom hebben wij de volgende vraag gesteld aan het college:

  1. Kan het nu dan toch mogelijk gemaakt worden om , al dan niet met eigen vrijwilligers, in samenspraak met het Hoogheemraadschap de nesten van rups van de bastaardsatijnvlinder nog voor dit voorjaar (voordat de rups uitkomt) te verwijderen?

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]

Speerpunten Ter Heijde

Voor Ter Heijde. Voor elkaar: Geen strandhuisjes Parkeren verbeteren door onder andere gratis parkeren op Molenslag Horecapleintje stimuleren voor meer ontmoeting Respijthuis “Strandgoed” meer benutten als tijdelijke locatie voor acute revalidatie De Wielepet multifunctioneler maken Verbinding maken vanuit Ter Heijde naar parkeerplaats Molenslag (Onderzoek naar) doortrekken van topduinfietspad langs Ter Heijde Naast topduinfietspad ook een […]