Actueel

HomeActueelOrnament politiebureau Naaldwijk beschadigd

Ornament politiebureau Naaldwijk beschadigd

Onlangs werd onze fractie geattendeerd op de staat van onderhoud van het ornament nabij de ingang van het oude politiebureau te Naaldwijk (zie foto). Duidelijk zichtbaar is de beschadiging. Bekend is dat dit gebouw zal worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe brandweerkazerne.

Dat leidt tot de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met de staat van onderhoud van dit ornament?
  2. Heeft dit ornament historische of artistieke waarde?
  3. Is de schepper van dit ornament bekend en zijn er indertijd voorwaarden opgesteld bij de plaatsing ervan?
  4. Is bekend wat de toekomst van dit ornament is? Blijft het behouden tijdens de sloop om vervolgens herbestemd te worden? Zijn in dat geval geen beschermende maatregelen geboden?

Namens de fractie van CDA Westland

Piet Vreugdenhil

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Cultuur en Historisch Erfgoed

Dorpen laten zich ook kennen door hun historisch erfgoed. Een breed cultureel aanbod maakt Westland aantrekkelijk voor de Westlanders, maar ook voor toeristen. Daarom willen wij: Religieus erfgoed, óók een verantwoordelijkheid voor gemeente Medewerking aan plannen multifunctioneel centrum in Bartholomeuskerk Poeldijk t.a.v. inrichting buitenruimte indien daar een win-win te realiseren is Nieuwe bestemming Wittebrug Poeldijk […]

Kern

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]