Schermafbeelding 2018-10-23 om 13.03.31
pastedImage
slider2
Untitled-5

Nieuws

Aan de slag in “Monster-West”!

CDA Westland pleit al langer voor verblijfsmogelijkheden voor recreanten en toeristen in de kustzone bij Monster. Het gebied tussen de woonwijken Grote Geest / Duingeest en duinen kan hiervoor geschikt worden gemaakt. Tot nu toe komt er weinig terecht van een betere ruimtelijke ordening in dat gebied door de minder

Nederland heeft een lerarentekort?

Pieter Immerzeel: "Nederland kampt met een lerarentekort hoor je bijna wekelijks op het nieuws, eerlijk gezegd geloof ik daar helemaal niets van." In Nederland hebben we volgens mij veel te veel leraren, helaas staat het leeuwendeel van hen niet voor de klas! Ik denk dat deze stelling enige uitleg verlangt.

UITNODIGING ALV – CDA Westland

Het bestuur van CDA Westland nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 19 november a.s. in ’t Centrum in De Lier met als thema: Ruimtelijke invulling van het Westland, uitdagingen en kansen. De agendapunten;1. Opening en welkom door de voorzitter2. Mededelingen en vaststelling van de agenda3. Notulen ledenvergadering

Ontwikkelingen in Wateringen en Kwintsheul

Wateringen / Kwintsheul: Het maken van een toekomstvisie op Wateringen is in volle gang. Ook wij hebben gezien dat er heel uiteenlopende, vaak niet te combineren, plannen naar voren gebracht zijn waar bewoners, BIZ en bedrijven/instellingen een mening over konden geven. Binnenkort zal er een eerste uitwerking van alle ingediende ideeën worden voorgelegd aan eerst

Motie ingevolge aanpak ondermijning

In de commissievergadering van 10 oktober 2019, diende Janice de Jong haar eerste motie in over de aanpak van ondermijning. Positief is dat de burgemeester al bezig is met de uitvoering van de motie. De andere zijde daarvan is dat de motie om die reden is aangehouden. Het heeft geen

Status omgevallen muur Ter Heijde

De omgevallen muur op het Kerkplein in Ter Heijde is na een aantal weken nog steeds niet hersteld. Hierdoor ontstaan er vragen bij bewoners. Wordt er binnenkort actie ondernomen? Geacht College, Via het meldpunt leefomgeving werd enkele weken geleden gesignaleerd dat op het kerkplein in Ter Heijde een muur is omgevallen. Naar