Schermafbeelding 2018-10-23 om 13.03.31
pastedImage
slider2
Untitled-5

Nieuws

Steun CDA Westland

De campagne voor de gemeenteraad was succesvol, maar kostbaar. CDA Westland kan uw steun in de vorm van een donatie dan ook goed gebruiken. Uw donatie kunt u overmaken op Rabobank rekeningnummer NL59RABO0342939777 t.n.v. CDA Westland. Nota bene: De wet Financiering Politieke Partijen schrijft voor dat politieke partijen donaties vanaf 200 registreren en donaties

Winkelcentrum Wateringen toekomstbestendig?!

In september 2013 heeft de Raad van de gemeente Westland een ingezonden brief met dossier ontvangen van de Wateringse Ondernemers Vereniging (WOV) over al lang lopende bespreekpunten met de gemeente Westland. Het betreffen zowel ervaren knelpunten als een toekomstvisie om het winkelcentrum van Wateringen toekomstbestendig te houden en zo mogelijk

Campagne gelanceerd tijdens nieuwjaarsreceptie CDA Westland

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Westland op 13 januari 2014 is samen met Tweede Kamerlid Agnes Mulder de campagne van CDA Westland afgetrapt. Naast de lancering van de verkiezingsposter en de slogan, is ook het verkiezingsprogramma “Westland zijn we samen” gepresenteerd en is de nieuwe website www.cdawestland.nl gelanceerd. Lijsttrekker Karin Zwinkels

Compensatie chronisch zieken en gehandicapten; CDA Westland stelt vragen

De regering heeft besloten om diverse inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen, zoals de compensatie eigen risico (CER) en tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). In totaal wordt er structureel 1,5 miljard euro bezuinigd. De inkomensgevolgen voor chronisch zieken en

Te weinig woningen voor Westlandse gezinnen

Arcade heeft vorige maand nieuwe woningen opgeleverd in de Oosterbuurt in ’s-Gravenzande. De CDA fractie Westland heeft vragen gesteld aan de wethouder El Mokaddem over de toewijzing van deze woningen. De inleiding op deze vragen bevatte onder meer de volgende tekst: De CDA-fractie had signalen ontvangen dat veel van deze