Actueel

HomeActueelParkeerproblemen door overgang Albert Heijn Honselersdijk

Parkeerproblemen door overgang Albert Heijn Honselersdijk

Zoals bekend hebben de drie AH Koornneef franchisevestigingen van Albert Heijn in Westland het Ahold Delhaize concern als nieuwe eigenaar gekregen. De definitieve overgang zal naar verluidt op 14 november plaats vinden, ofwel al plaats gevonden hebben.

In Honselersdijk wordt deze overgang nu al rechtstreeks in de openbare ruimte gevoeld doordat het aantal parkeerplaatsen met 30 parkeerplaatsen verminderd is. Dat levert nu grote problemen op. Het betreffen de parkeerplaatsen die tijdelijk met dit doel ten behoeve van AH bestemd zijn om de parkeeroverlast te kunnen overbruggen totdat het nieuwe centrumplan gereed is en nieuwe parkeerplekken aangelegd zijn. Het terrein van deze tijdelijke parkeerplaatsen is nu met hekwerk afgesloten.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de veranderingen in de openbare ruimte die hebben plaats gevonden of zullen plaats vinden, en die verband houden met de overname van de AH Koornneef vestigingen?

2. Hoe is dit in het benoemde Honselersdijk geval geregeld in de afspraken en vergunningen?

3. Hoe gaan de nu optredende parkeerproblemen en eventueel andere problemen in de openbare ruimte in relatie met de overgang naar Ahold Delhaize opgelost worden? Maar vooral hoe worden nu snel de als groot ervaren problemen in Honselersdijk opgelost?

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Honselersdijk

Voor Honselersdijk. Voor elkaar: Hunselaar en omgeving herontwikkelen Stimuleren dat een deel van de Hunselaar tijdelijk verhuurd gaat worden als pauzewoningen Versnelling herontwikkeling centrum Honselersdijk (Dijkstraat) Zwemwaterkwaliteit Wollebrand verbeteren Uitbreiding Westlands Streekmuseum met een vleugel of dependance voor wisselcollecties van Westlandse schilders Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Dorpscentrum aantrekkelijker maken door […]