Actueel

HomeActueelPAS…..Op!

PAS…..Op!

De PAS-regeling. Tot voor kort had er bijna niemand van gehoord. Maar inmiddels, na uitspraak van de Raad van State, houdt de PAS-regeling bijna heel Nederland in zijn greep. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Dit programma moet zorgen voor minder uitstoot van stikstof en ammoniak door landbouw, industrie en verkeer, ten bate van een sterkere natuur. Vooral waar bouwprojecten bij nabijgelegen natuur komen, levert dit al gauw een bouwstop op omdat de stikstofnormen worden overschreden. Ook de politiek heeft zich uitgesproken over de PAS; D66 opperde om een groot gedeelte van de veestapel op te offeren om het stikstofprobleem op te lossen. Met de verminderde uitstoot van stikstof van de veestapel zouden andere projecten doorgang kunnen vinden, zoals uitbreiding luchthavens en vergroting van het wegennet. Voor mij is dit de omgekeerde wereld: hardwerkende boeren die op een verantwoorde manier zorgen voor ons voedsel moeten wijken voor het voortdurend groeiend vliegverkeer. Het CDA steunt de boeren en dat is hard nodig want na de boeren zou ook de tuinbouw door de PAS-regeling getroffen kunnen worden, wat heel nadelig is voor het Westland.

Oplossing voor mij zou zijn: mensen, ga bewust om met de wereld en pak niet voor elke reis het vliegtuig. Londen, Parijs en vele andere steden zijn uitstekend bereikbaar met de (veel schonere) trein. Door minder te vliegen lossen we automatisch een stuk stikstofproblematiek op. Ook de auto wat vaker laten staan resulteert uiteindelijk in minder uitbreiding van het wegennet en zo kunnen we op deze manier ook onze boeren steunen. Uiteindelijk zorgen onze boeren en tuinders voor lekker gezond en gecontroleerd eten. Dat willen wij toch niet kwijt?

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]