Actueel

HomeActueelPassend onderwijs: Knellend onderwijs?

Passend onderwijs: Knellend onderwijs?

Sinds 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Deze wet beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs een passende plek vinden. Dit lukt echter niet in alle gevallen. In Nieuwsuur van 5 februari jl. sprak Hugo de Jonge, wethouder onderwijs van Rotterdam van ‘knellend onderwijs’ in plaats van ‘passend onderwijs’. Marc Dullaert, kinderombudsman, heeft de opdracht gekregen om in G4-verband oplossingen te zoeken. Hiertoe wordt vandaag de Thuiszitterstop georganiseerd, waarbij o.a. maatregelen tegen thuiszitten en vrijstellingen zullen worden gelanceerd.

Dit leidt tot de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van ervaren knelpunten door passend onderwijs op Westlandse scholen?
  2. Hoeveel thuiszittende leerlingen zijn er in de afgelopen 12 maanden bekend bij de gemeente?
  3. Hoeveel vrijstellingen zijn er in de afgelopen 12 maanden verleend?
  4. In hoeverre was het passend onderwijs de oorzaak van deze thuiszitters of verleende vrijstellingen?
  5. Is het college bereid te bezien in hoeverre de aanbevelingen van de Thuiszitterstop en de afspraken van de G4 ook voor Westland van belang kunnen zijn en te bevorderen dat deze worden toegepast?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Karin Zwinkels

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Onderwijs

Westland heeft een zeer breed aanbod van scholen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Eisen aan kwaliteit van de gebouwen nemen toe. Ook zijn er nieuwe scholen nodig om het groeiend aantal leerlingen in kernen een plek te bieden. Het onderwijsaanbod moet een goede voorbereiding bieden voor onze toekomstige weknemers. Daarom willen wij: Faciliteren nieuwbouw […]