Actueel

HomeActueelPieter Omtzigt: 30.000 bedrijven gaan last krijgen van Brexit

Pieter Omtzigt: 30.000 bedrijven gaan last krijgen van Brexit

Zeker 30.000 bedrijven in Nederland gaan last krijgen van de Brexit. Dat zei Pieter Omtzigt tijdens het Brexitontbijt in Honselersdijk. Op uitnodiging van CDA Westland bracht Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt een bezoek aan Fleurcenter, Royal Flora Holland. De vele aanwezigen werden geïnformeerd over de Brexit en de gevolgen daarvan. Over een jaar valt een definitief besluit vanuit de EU lidstaten. Pieter Omtzigt is namens Nederland Brexitrapporteur in Europa; als expert deelde in een klein uurtje zijn bevindingen.

Na een goed ontbijt trapte Omtzigt af. “Zeker 30.000 bedrijven gaan last krijgen van deze Brexit”. Omtzigt gaf een duidelijk beeld over de gevolgen waarmee Nederland en ook het Westland geconfronteerd worden als de Brexit een feit wordt, met name de kleinere MKB bedrijven. “Denk hierbij aan lange wachttijden bij de douane, veel papierwerk en veel extra kosten.”

Omdat Engeland (op Duitsland na) onze grootste handelspartner is bereidt Nederland zich op dit moment al voor op een eventuele Brexit. Er bestaat altijd nog een kans dat de Brexit geen doorgang vindt, maar we kunnen het risico niet nemen dat de handel straks stil valt. Daarom is er nu al begonnen met het werven van 900 extra douaneambtenaren. Wat we absoluut niet willen is dat de handel straks dagen stil staat rondom de grens”.

“Of er wel of geen Brexit komt hangt af van een hoop factoren”, een voorspelling of dit alles daadwerkelijk gaat plaatsvinden deed Omtzigt daarom niet. Vanuit de zaal was er veel interesse en er werden dan ook de nodige vragen gesteld door de kwekers, handelaren en dienstverleners.

Omtzigt sloot af met een paar tips voor MKB’ers in Westland:

  1. Ga als bedrijf eens kijken hoe er handel wordt gedaan met landen buiten de EU. Dit is de toekomst van handel met de UK.
  2. Zoek de samenwerking en onderneem actie vanuit de brancheverenigingen. Samen sta je sterker!
  3. Stel mensen binnen het bedrijf aan die zich gaan bezighouden met dit onderwerp; een ‘Brexitteam’

Pieter Omtzigt werd bedankt voor zijn komst met Westlandse Cressen en een boek van Axia Vegtable Seeds over koken met verse producten. Of deze groenten ook in 2019 nog makkelijk de weg vinden naar de UK weten we over een jaar.

CDA Westland organiseerde deze bijeenkomst omdat de Brexit juist voor Westland een hele grote impact kan hebben. Wilt u meedenken over deze en andere zaken? Mail naar fractie@cdawestland.nl.

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Detailhandel

Winkels zijn van levensbelang voor levendige dorpskernen. Onze inwoners willen graag een rijk aanbod van winkels. Dat gaat niet meer vanzelf en daarom willen wij: Verdichting winkelcentra (concentratie detailhandel); omzetten bestemming detailhandel naar wonen vergemakkelijken/stimuleren, m.n. voor winkels buiten het winkelcentrum; invoering leegstandverordening Biesieklette interesseren voor fietsenstallingen in centra Meer fietsnietjes in centra Voortzetting investeringsfonds […]

Werken

Werken is belangrijk. Het zorgt er voor dat je erbij hoort en levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is nodig. Daarom willen wij: Stevige inzet op toeleiding naar werk van nieuwkomers (geen vrijblijvendheid of te lang uitgaan van eigen kracht; pas als bewezen is dat betrokkene het op eigen kracht kan, dan langzaam loslaten; […]