Actueel

HomeActueelSchulphulpverlening en ondersteuning

Schulphulpverlening en ondersteuning

8 juli 2020 gaat de gemeenteraad van Westland in vergadering. De bijeenkomst gaat over het meer-jaren aanpak schulphulpverlening en ondersteuning.

Constaterend en overwegend dat;

 • Den Haag heeft samengewerkt met zorgverzekeraar CZ aan een schuldhulpverleningstraject om 250 Multi-probleemgezinnen te ondersteunen.
 • Dit heeft geleid tot minder zorgkosten en verbetering van het leven van verzekerden.
 • Multi-probleemgezinnen in Den Haag veel gebruik maakten van voorzieningen uit de jeugdwet, zorgverzekeringswet, Wmo en participatiewet en dat hun problemen daarmee niet verminderden, ondanks dat er veel hulpverleners over de vloer kwamen.
 • Den Haag samengewerkt heeft met zorgverzekeraar CZ, en door middel van maatwerk hulp heeft geleverd aan Multi-probleemgezinnen.
 • Er is in samenwerking met Sociaal Hospitaal een proef geweest met een bredere aanpak van schulden.
 • Met de aanpak van CZ en de gemeente zijn de kosten in het sociaal domein gedaald en is er een verbetering geconstateerd in leven van burgers.
 • De komst van COVID-19 geleid heeft tot meer onzekerheid en kan leiden tot meer schuldhulpverlening.
 • Door de wijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening per 1 januari 2021 het mogelijk wordt een convenant af te sluiten met schuldeisers om in een zo vroeg mogelijk stadium mensen met financiële problemen in beeld te brengen.
 • Meer dan 100 gemeenten inmiddels gestart zijn.
 • Het landelijk convenant per 1 september gereed is.

Verzoekt het college om;

 • In contact te treden met zorgverzekeraar DSW met het verzoek om met voorfinanciering een dergelijk traject op te zetten in het Westland
 • Verdere mogelijkheden te verkennen hoe dit binnen de gemeente Westland vormgegeven kan worden met de bestaande organisaties binnen Westland, denkend aan Schuldhulpmaatje Westland, Vitis, SKT etc.
 • In september/oktober 2020 een convenant af te sluiten met alle schuldeisers (woningcorporaties, elektriciteits- en waterbedrijven en zorgverzekeraars. Niet alleen proef te draaien met woningcorporaties.

Na de bijeenkomst van 8 juli houden wij u op de hoogte van de belangrijkste zaken uit de bijeenkomst.

Namens de fractie van CDA Westland, Anja van der Eijk-Groeneveld

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]